Rutte, respecteer de uitslag

Ik heb nee gestemd, en nu ga ik premier Rutte vragen om de uitslag van het referendum te respecteren. De wet die het Associatieakkoord goedkeurt, moet nu worden ingetrokken. Elk ander besluit zal het vertrouwen in politici ondermijnen en een bom leggen onder de referendumwet.

Het referendum is een zinvolle aanvulling op verkiezingen als het gaat om zaken van groot nationaal belang. Dat was bij dit vraagstuk wel degelijk aan de orde, omdat de vrijhandel gevolgen zal hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar ook omdat de militaire en buitenlands politieke paragrafen gevolgen zullen hebben voor de oplopende spanning tussen de EU en Rusland. Dat raakt dus ook aan onze veiligheid. Daar kan niemand zijn schouders over ophalen.

De uitslag van dit referendum betekent geenszins dat we Oekraïne niet kunnen helpen bij het oplossen van interne problemen. De EU heeft een veelomvattend nabuurschapsbeleid, waarmee we Oekraïne al jarenlang helpen met corruptiebestrijding en het bevorderen van de democratie en de rechtsstaat. Nederland heeft bilaterale programma’s voor maatschappelijke transformatie en steunt daarmee heel veel projecten in Oekraïne, ook op het vlak van aidspreventie, racismebestrijding en mensenrechten. Dat moeten we vooral blijven doen en misschien wel meer dan voorheen.

Nu dit politieke verdrag met Oekraïne niet doorgaat, is er ruimte voor een gewoon handelsverdrag, zoals we dat met zoveel landen hebben. We moeten niet met Rusland touwtrekken om Oekraïne. Laat het land een neutrale positie houden tussen Oost en West, dat is het beste voor iedereen.

    • Harry van Bommel