Rechters wijzen vrijwel alle verzoeken Wilders af

Discriminatie De verdediging is volgens de rechtbank „nergens beknot”.

De rechters Elianne van Rens, Hendrik Steenhuis en Sijbrand Krans voor de tweede openbare zitting in de strafzaak tegen Wilders.
De rechters Elianne van Rens, Hendrik Steenhuis en Sijbrand Krans voor de tweede openbare zitting in de strafzaak tegen Wilders. Foto Remko de Waal / ANP

Vrijwel alle verzoeken die PVV-leider Geert Wilders vorige maand heeft gedaan in de strafzaak tegen hem wegens discriminatie, zijn vanochtend door de Haagse rechtbank afgewezen.

In de speciaal beveiligde rechtbank op Schiphol – Wilders zelf was afwezig wegens een Kamerdebat – zei de rechter dat Wilders geen enkele reden heeft om zich te beklagen over de eerlijkheid van het proces als hij niet zijn zin krijgt. „Nergens is de verdediging beknot”, zei rechter Hendrik Steenhuis vanochtend. „Het is juist dat meerdere verzoeken zijn afgewezen, maar dat is het gevolg van de aard van deze strafzaak in combinatie met de relevantie van het door de verdediging gevraagde onderzoek. Het aantal pagina’s van een pleitnotitie is daarbij niet doorslaggevend”.

De rechtbank wijst er bovendien op dat al vier deskundigen hebben gerapporteerd. „Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat verdachte geen eerlijk proces krijgt”.

De rechtbank besloot vandaag wel dat de rechter-commissaris nog twintig aangevers moet horen. De magistraat moet een willekeurige selectie maken uit de groep van ongeveer 6.400 mensen die aangifte tegen Wilders hebben gedaan wegens belediging en discriminatie.

Eerder werden al vijftien aangevers verhoord op verzoek van Wilders. In samenwerking met advocaat Geert-Jan Knoops zijn aangevers geselecteerd: oudere Marokkaanse mannen die de Nederlandse taal nauwelijks machtig waren. Uit het horen van die aangevers bleek dat zij niet altijd precies begrepen waarom ze aangifte deden. „Om een duidelijker beeld te krijgen van de aangevers en hun beweegredenen”, wordt er nu nog een groep mensen gehoord.

De rechtbank wijst er overigens op dat „voor de beoordeling van de vraag of de tenlastegelegde uitlatingen een strafbaar feit opleveren, het al dan niet aanwezig zijn van aangiften in dit dossier niet relevant is. Voorts zijn de aangiften niet vereist om tot vervolging over te kunnen gaan”.

Het verzoek van advocaat Knoops om een onderzoek in te stellen naar de vraag hoe het kon dat vorige maand zijn concept-pleitnota uitlekte naar het AD, een dag voor de zitting, legt de rechtbank naast zich neer. Hier ligt geen taak voor de rechtbank, zei Steenhuis. „Indien de verdediging wenst dat een onderzoek wordt uitgevoerd, kan zij dit op eigen gelegenheid laten uitvoeren door een team van forensische experts (zoals zij ter zitting heeft aangegeven voornemens te zijn) dan wel door aangifte te doen van mogelijke computervredebreuk”.

Knoops zei vanochtend na afloop van de zitting dat het onderzoek naar het lekken van informatie niets heeft opgeleverd. Zijn computer is in ieder geval niet gehackt, zoals hij eerder suggereerde. Hij sloot niet uit dat ergens in de Tweede Kamer een kopie van de pleitnota is uitgelekt. Inhoudelijk wilde Knoops niet reageren op het afwijzen van al zijn verzoeken. Hij moet eerst met Wilders overleggen die vandaag in de Tweede Kamer een debat bijwoont.

De behandeling van de strafzaak tegen Wilders gaat op 26 mei verder.