Meer seksueel misbruik gemeld

Het aantal meldingen van seksueel misbruik in het onderwijs is in schooljaar 2014/15 met 30 procent toegenomen: van 86 naar 112 meldingen. Seksuele intimidatie werd 254 maal gemeld, een lichte stijging tegenover het jaar ervoor (249). De meeste meldingen kwamen uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs woensdag gerapporteerd. Bij meldingen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie was vorig schooljaar in een op de drie gevallen een docent of andere medewerker betrokken. De onderwijsinspectie noemt de stijging van incidenten „zorgelijk” en benadrukt dat scholen ervoor moeten zorgen dat hun leerlingen zich veilig kunnen voelen. (NRC)