Van der Steur overtuigt niet, maar mag van Kamer door

Samenvatting Kamerdebat

Nu Rutte en Van der Steur hun advies over de ingediende moties hebben gegeven, zit het belangrijkste deel van het Kamerdebat erop. We sluiten dit liveblog af met een overzicht van de belangrijkste momenten uit het debat:

  • De Tweede Kamer was vanochtend kritisch op het handelen van minister Van der Steur in de zaak rond de Brusselse aanslagplegers Ibrahim en Khalid el-Bakraoui. Het CDA zei "heldere antwoorden en geloofwaardige daden" van Van der Steur te willen, Pechtold (D66) zei te hopen op "voortschrijdend inzicht" bij de minister.
  • Van der Steur gaf in het begin van zijn beantwoording aan door te willen als minister en zei dat de Nederlandse autoriteiten voortaan "proactiever, assertiever en alerter" moeten zijn bij het opsporen van potentiële terroristen.
  • De oppositie raakte geïrriteerd toen Van der Steur niet wilde toegeven dat er in de zaak rond de 'terreurbroers' fouten zijn gemaakt door Nederland en hemzelf. Ook was er verbazing over het feit dat de minister moest erkennen dat de gangen aanslagpleger Ibrahim el-Bakraoui niet zijn nagegaan door de Nederlandse diensten.
  • Later op de middag zei Van der Steur onomwonden dat hij bereid is te leren van de casus en "zal laten zien dat mijn aanpak zichtbaar zal veranderen".
  • Hoewel het even spannend voor Van der Steur leek te worden, bleef hij uiteindelijk overeind. De SP en GroenLinks steunden de motie van wantrouwen van de PVV, maar de belangrijke andere oppositiepartijen niet. Het CDA riep het kabinet in een motie op meer daadkracht te tonen en wil van het kabinet voor 1 mei horen hoe de terreurbestrijding verbeterd gaat worden.

Conclusie Kamerdebat: Van der Steur kan door

De voorlopige conclusie van het debat: de Kamer is heel kritisch over het optreden van minister Van der Steur, maar hij krijgt opnieuw de kans om verbetering te tonen. De motie van wantrouwen van de PVV kreeg de steun van de SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, Kuzu/Özturk en Louis Bontes, wat niet genoeg is voor een meerderheid. De SGP vond een motie van wantrouwen te ver gaan:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Conclusie Vd Staaij: "Geen ernstige fouten die motie v wantrouwen rechtvaardigen. Wel kan en moet voortvarender gewerkt worden #terreurdebat

Een aantal andere oppositiepartijen, waaronder de ChristenUnie en D66, schaarden zich achter de motie van het CDA die het kabinet oproept meer daadkracht en ambitie te tonen als het gaat om de terreurbestrijding.

Ook de coalitiepartijen houden vertrouwen in de minister:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Halbe Zijlstra: "We moeten ons realiseren dat er ook gewoon zaken mis kunnen gaan. Hoe oncomfortabel dat ook kan zijn." #terreurdebat

D66 steunt motie van wantrouwen niet

D66 vond het moeilijk een afweging te maken, zegt fractieleider Pechtold, maar "uiteindelijk wil D66 de minister de kans geven orde op zaken te stellen". Hij steunt daarom de motie van wantrouwen niet, wel de motie van Buma.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Minister Van der Steur is er wel in geslaagd de oppositie in twee kampen te verdelen: PVV, SP en GroenLinks versus CDA, D66, SGP en CU.

Twitter avatar tomjanmeeus Tom-Jan Meeus Pechtold voert opnieuw oppositie voor het kabinet #terreurdebat

GroenLinks en SP steunen motie van wantrouwen

GroenLinks en de SP hebben geen vertrouwen meer in Van der Steur en steunen de motie van wantrouwen van de PVV.

CDA roept Van der Steur op tot meer daadkracht

Het CDA dient, mede namens de ChristenUnie, een motie in waarin minister Van der Steur wordt opgeroepen meer daadkracht te tonen. "De aanpak van het kabinet heeft afgelopen jaren te wensen overgelaten", vindt Buma:

"Tegelijkertijd kan niet worden vastgesteld dat optreden of nalaten van Nederlandse overheidsdiensten oorzaak is van de aanslagen in Brussel. Maar het staat wel buiten kijf dat kabinet meer ambitie moet laten zien en dat moet snel."

Buma vindt dat Van der Steur meer daadkracht en ambitie moet tonen. "Een voortvarender aanpak is vereist. Het is vijf voor twaalf". Hij wil van het kabinet voor 1 mei horen hoe de terreurbestrijding verbeterd gaat worden.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim CDA dient geen motie van wantrouwen in. Wel motie voor meer geld, samen met D66, CU en SGP. #terreurdebat

Motie van wantrouwen Wilders tegen Van der Steur

De derde termijn is begonnen. PVV-leider Wilders dient een motie van wantrouwen in tegen minister Van der Steur. Hij noemt het anti-terreurbeleid van het kabinet "stuitend" en vindt de minister "niet geschikt voor zijn functie". "Hij is het gezag kwijt", aldus Wilders.

Oppositieberaad klaar, debat gaat zo verder

Het oppositieoverleg is klaar, CDA-leider Buma zal straks namens meerdere oppositiepartijen bekendmaken wat uit het overleg is gekomen. Het debat gaat elk moment verder, kijk live mee via NPO Politiek.

Schorsing debat met half uur verlengd

Op verzoek van een groot deel van de oppositie is de schorsing van het debat verlengd tot 16.30 uur. De partijen hebben meer tijd nodig om te overleggen over het lot van minister Van der Steur.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Oppositie heeft nog meer bedenktijd nodig. Debat om half vijf verder. #terreurdebat

Twitter avatar ecvano Emilie van Outeren Het heeft iets morbides: in feite vragen Kamerleden zich af of ze deze minister een terreuraanslag toevertrouwen #terreurdebat #vandersteur

Van der Steur zelf kan intussen alleen maar afwachten:

Twitter avatar fonslambie Fons Lambie Minister Van der Steur drinkt ondertussen rustig een kopje koffie in koffiebar van de Tweede Kamer. #terreurdebat https://t.co/lAnLWxjewJ

Oppositie overlegt op kamer Buma over Van der Steur

Bijna alle fractievoorzitters van de oppositiepartijen overleggen op dit moment op de kamer van CDA-fractieleider Buma over welk oordeel ze over het optreden van Van der Steur willen vellen. Volgens D66-leider Alexander Pechtold zal zijn fractie bekijken of er door de bewindsman "genoeg lessen zijn getrokken”. Hij verbaasde zich erover dat ook weer in dit debat nieuwe zaken over de aanslagpleger El Bakraoui boven water kwamen. Maar Pechtold wil ook af van het beeld "dat je in inlichtingenwerk geen fouten mag maken", zei hij zojuist tegen persbureau ANP. "Is de veiligheid in goede handen bij deze minister?", vraagt GroenLinks-leider Klaver zich af. "We moeten afwegen hoe we hier mee omgaan."

Serieuze twijfels over geschiktheid Van der Steur

Terwijl het debat geschorst is, overleggen de oppositiepartijen over mogelijke moties en het al dan niet opzeggen van het vertrouwen in Van der Steur.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Oppositieleden hebben serieuze twijfels over de geschiktheid van Van der Steur, klinkt het. Nu gaan ze overleggen. #terreurdebat

Debat geschorst tot 16.05 uur

De tweede termijn is voorbij, het CDA vroeg om een schorsing van drie kwartier. De vergadering gaat om 16.05 uur verder met de derde termijn van de kant van de Kamer. De vraag is of de verdediging van Van der Steur in het debat van vandaag voldoende is geweest of dat (een deel van) de oppositie straks met een motie van afkeuring of wantrouwen zal komen.

Rutte: Van der Steur doet zijn werk goed

Premier Rutte moest nog kort een paar vragen beantwoorden, waarna CDA-leider Buma hem vraagt te reflecteren op het optreden van minister Van der Steur. Rutte zegt dat Van der Steur "zijn baan in het algemeen goed doet" en noemt zijn portefeuille Veiligheid en Justitie "een van de zwaarste posten in het kabinet". Rutte vindt dat Van der Steur het in het debat op de goede manier heeft gedaan:

"Ik meen dat hij op een goede manier op de zaak heeft gereflecteerd. Hij ging serieus op de vragen van de Kamer in en dat spreekt mij aan."

Foto ANP / Bart Maat

Foto ANP / Bart Maat

Conclusie Van der Steur: bereid te leren van deze casus

Van der Steur is aan het einde van zijn beantwoording gekomen en eindigt met een korte reflectie op het debat van vandaag en het debat van vorige week. Hij zegt dat hij als minister pro-actiever zal moeten zijn, er beter bovenop moet zitten en gemaakte afspraken over terreurbestrijding beter moet monitoren:

"Ik ben zelf bereid om te leren van deze casus en zal laten zien dat mijn aanpak zichtbaar zal veranderen."

De verschillende fracties in de Tweede Kamer zullen nu moeten bepalen of zij genoegen nemen met de antwoorden van de minister.

Fractievoorzitters overleggen onderling

Terwijl het debat doorgaat, wordt er op de achtergrond steeds in wisselende gezelschappen overlegd tussen de fractievoorzitters van de oppositie over hoe het debat verloopt:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Buma, Segers en Van der Staaij zijn al minutenlang aan het overleggen in de plenaire zaal. #terreurdebat

Twitter avatar tomjanmeeus Tom-Jan Meeus Intussen houdt @keesvdstaaij ruggespraak met zijn medewerkers #terreurdebat

Van der Steur heeft het moeilijk

Van der Steur zit weer even in zwaar weer tijdens dit debat. Het is te merken aan zijn manier van spreken, signaleren onze verslaggevers in de Tweede Kamer:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Na harde en kritische vragen van de oppositie zegt Van der Steur steeds: "Ik begrijp de bezorgdheid, maar......" #terreurdebat

Twitter avatar tomjanmeeus Tom-Jan Meeus De heer vdSteur begint elk antwoord met de mededeling dat hij de vraag begrijpt #terreurdebat

Van der Steur: gangen El Bakraoui niet nagegaan

Opnieuw irritatie en verbazing bij de oppositie nu Van der Steur in het debat heeft toegegeven dat de Nederlandse autoriteiten de gangen van Ibrahim el-Bakraoui, die vorig jaar op Schiphol landde, na de aanslagen in Brussel niet zijn nagegaan. Volgens de minister had Nederland daar geen "wettelijke bevoegdheden" voor omdat het een Belgische onderdaan betrof en in zo'n geval moet België daarvoor toestemming geven.

De fractievoorzitters van de oppositie zijn verbaasd over de passieve houding van de minister en begrijpen niet waarom Nederland niet zelf om toestemming aan België heeft gevraagd om de gangen van El-Bakraoui na te gaan:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Roemer: "We hebben het hier niet over een fietsendief, hoe erg dat ook is voor iemand die zijn fiets kwijt is." #terreurdebat

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Klaver: "Is dit nou de nieuwe assertieve pro-actieve minister van Justitie? Geen verzoek van België dus ben ik op mn stoel blijven zitten?"

Minister bereid in Europa te pleiten voor delen info

Van der Steur reageerde net op een eerder verzoek van PvdA-leider Diederik Samsom:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Vd Steur "graag bereid" om Europese collega's verplichting voor te stellen tot delen gegevens met @Europol, op verzoek PvdA #terrorismedebat

Van der Steur wil niet toegeven dat er fouten zijn gemaakt

Uitgedaagd door Jesse Klaver (GroenLinks) gaat Van der Steur nu iets dieper door het stof. Hij zei zojuist dat hij "er meer bovenop had moeten zitten om de afspraken met Turkije te controleren".

Voor Klaver gaat het niet ver genoeg en wil dat Van der Steur erkent dat Nederland en hij fouten hebben gemaakt rond de aanslagplegers in Brussel. Dat gaat de minister te ver:

"Je kunt niet zeggen dat er tijdens het proces enorme fouten zijn gemaakt. Wat niet wil zeggen dat je niet een stap extra had kunnen doen."

Het is nog onduidelijk of de Kamer genoegen neemt met deze bescheiden boetedoening.

'Werkgroep Turkije loopt conform planning'

Na een werkbezoek aan Turkije meldde Van der Steur vorig jaar dat Nederland en Turkije intensiever zouden gaan samenwerken in de strijd tegen drugscriminelen en jihadgangers. Maar vijf maanden later is de voorgestelde werkgroep nog geen één keer bijeengekomen, meldde RTL Nieuws maandag.

Van der Steur stelde zojuist in het debat dat alles rond de werkgroep "conform planning" loopt en dat de "ambtelijke voorbereidingen" aan de gang zijn. CDA-leider Buma vindt dat het van weinig urgentie getuigt dat er nog geen harde afspraken zijn gemaakt met Turkije over bijvoorbeeld de terugkeer van Syriëgangers vanuit dat land naar Nederland.

Rutte ziet het bezorgd aan

Premier Rutte, aanwezig bij het debat, geeft minister Van der Steur non-verbale steun, ziet onze verslaggever Petra de Koning:

Twitter avatar pdekoning petra de koning Rutte's non-verbale steun aan vd Steur: knikken, knikken, knikken. Het helpt nog niet #terreurdebat

Minister: altijd stap extra zitten

Van der Steur herhaalt nu een aantal zaken die hij dinsdag ook schreef in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt dat de samenwerking tussen de Europese inlichtingendiensten verbeterd moet worden en vindt ook dat de Nederlandse autoriteiten "proactiever, assertiever en alerter" moeten zijn bij het opsporen van potentiële terroristen:

"We moeten er bovenop zitten op ieder niveau en dat geldt ook voor mij. We moeten niet alleen kijken wat strafrechtelijk kan, maar we moeten ook kijken wat we er bovenop kunnen doen, welke stappen extra we kunnen zetten."

D66-leider Pechtold wil dat Van der Steur de kritiek ook op zichzelf betrekt. De minister zegt dat de Tweede Kamer die stappen extra ook van de minister mag verwachten.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Pechtold wil veel meer zelfreflectie zien bij Vd Steur. "Dat zal voor de sfeer van het debat voor mijn fractie heel belangrijk zijn"

Foto ANP / Martijn Beekman

Foto ANP / Martijn Beekman


Van der Steur gemotiveerd om door te gaan als minister

Voordat Van der Steur aan zijn beantwoording kan beginnen, vraagt PVV-leider Wilders hem of hij zelf vindt dat hij nog geschikt is om het ministerschap te vervullen. Van der Steur zegt dat hij zeker nog door wil gaan en dat hij nog gemotiveerd is om zijn taak uit te voeren. Verder vindt hij het een zaak van het parlement om te bepalen of er nog voldoende vertrouwen in hem is:

"Het is aan de Kamer om het vertrouwen al dan niet uit te spreken. Het kan dat er fouten worden gemaakt, ook door mij, daar ben ik eerlijk in."

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Nog voordat Vd Steur aan antwoord begint, vraagt Wilders: "Vindt minister dat hij geschikt is om op post te blijven zitten?" #terreurdebat

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Wilders: kan minister als aangeschoten wild blijven zitten? Steur: "De suggestie daarover na te denken neem ik graag in overweging"

Op de vraag van Emile Roemer (SP) of hij nog voldoende vertrouwen heeft in zijn ministerie en medewerkers zegt Van der Steur:

"Ik heb het volste vertrouwen in de volstrekte loyaliteit van mijn mensen die zich inzetten voor de veiligheid van Nederland. Ik doe er alles aan om hen in staat te stellen om optimaal te functioneren."

Debat gaat verder met beantwoording

Het debat gaat over enkele minuten verder met de beantwoording van Rutte en vooral Van der Steur. Cruciaal is dat de minister, na de kritische vragen van de Tweede Kamer vanochtend, met een sterk verhaal komt. Als hij net als vorige week geen antwoord heeft op basale vragen, is er een reële kans dat een deel van de Kamer het vertrouwen in hem opzegt. Kijk live mee via NPO Politiek.

'Nog laatste keer genieten van Van der Steur'

Cartoonist Ruben L. Oppenheimer maakte deze cartoon bij het debat van vandaag:

Twitter avatar RLOppenheimer Ruben L. Oppenheimer Dus. Nog een laatste keer genieten van minister Van der Steur. #VanderSteur #terreurdebat https://t.co/tqwdjFuPAG

Debat geschorst tot 12.30 uur

De tweede termijn van de kant van de Kamer zit erop, premier Rutte en minister Van der Steur krijgen nu de tijd om de beantwoording van de vragen voor te bereiden. Het debat gaat om 12.30 uur verder.

Foto ANP / Martijn Beekman

Foto ANP / Martijn Beekman

SGP: waken voor afrekencultuur

De SGP wil in het debat vandaag niet meteen de positie van Van der Steur op het spel zetten, viel op te maken uit de bijdrage van fractieleider Kees van der Staaij. Hij vindt dat de Tweede Kamer niet te snel over het functioneren van de minister moet oordelen:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Vd Staaij wil de "ministeriële verantwoordelijkheid serieus nemen. En waken voor afrekencultuur die op elke slak zout legt" #terreurdebat

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Volgens Vd Staaij zijn "geen grote missers gemaakt", maar er had proactiever kunnen worden gehandeld. #terreurdebat

De Partij voor de Dieren is een hele andere mening toegedaan: fractievoorzitter Marianne Thieme stelt de vraag of Van der Steur de eer niet aan zichzelf moet houden. "Bij een minister die doorstrompelt is Veiligheid en Justitie niet gebaat."

Twitter avatar PartijvdDieren Partij v/d Dieren "Minister V&J gedraagt zich als minister van uitwegen, steeds moeilijker serieus te nemen als boegbeeld." @mariannethieme #terreurdebat

Samsom: betere samenwerking in Europa

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat het kabinet dwingender samenwerking binnen Europa in de strijd tegen terrorisme gaat afdwingen, bijvoorbeeld door het verplicht aanleveren van gegevens aan anti-terrorismedesk Europol. D66-leider Pechtold roept hem op zijn oproep aan het kabinet te steunen om voor de zomer in Brussel te pleiten voor het verplicht delen van informatie door de veiligheidsdiensten in Europa.

Pechtold hoopt op voortschrijdend inzicht

Voor D66 is het vandaag van belang dat minister Van der Steur afstapt van zijn eerdere verdedigingslijn dat Nederland niets te verwijten valt als het gaat om de gang van zaken rond de aanslagplegers in Brussel. "In deze kwestie vraag ik me af of Nederland werkelijk niet meer had kunnen doen", aldus fractieleider Pechtold. Hij hoopt vandaag op zelfkritiek bij Van der Steur:

"Natuurlijk zijn fouten menselijk, maar als het misgaat, wordt er dan van geleerd? Blijft Van der Steur bij zijn verdedigingslijn of is er sprake van voortschrijdend inzicht?"

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Pechtold: "Niemand zou gebaat zijn als minister vervangen wordt. Maar ik zie nog steeds minister die oordeelt zonder te weten" #terreurdebat

ChristenUnie-fractievoorzitter Segers spreekt van een "indringend debat" vandaag. "Het punt is dat minister vertrouwen moet wekken dat hij op het juiste moment de juiste vragen stelt aan zijn ambtenaren."

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Segers (CU) voelt "ongemak dat het debat nu meer karakter heeft van een functioneringsgesprek van de minster". Maar wel nodig. #terreurdebat

Roemer: is minister oplossing of probleem?

SP-leider Emile Roemer vindt dat het debat van vandaag gaat over de vraag of minister Van der Steur nog wel de juiste man op de juiste plek is:

"Is deze minister onderdeel van de oplossing of onderdeel van het probleem? Kan deze minister zijn ministerie op orde krijgen? Kan hij ervoor zorgen dat de internationale uitwisseling van informatie eindelijk verbetert?"

Roemer betreurt het dat Van der Steur eerder telkens moest terugkomen op zijn antwoorden of moest zeggen dat hij het ook niet weet. Hij hoopt vandaag op duidelijkheid van de kant van Van der Steur en waarschuwt: "We gaan hier niet nog een vierde week met elkaar over praten."

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Roemer: "Snapt de minister-president dat mensen niet geloven dat Veiligheid en Justitie bij deze regering in goede handen is?" #terreurdebat

CDA wil 'heldere antwoorden en geloofwaardige daden'

CDA-fractievoorzitter Buma vraagt zich in zijn termijn af hoe het mogelijk is dat Van der Steur "zo vaak zulke grote woorden heeft gesproken over terreur en veiligheid en zo vreselijk weinig vooruit heeft gekeken en gestuurd?"

Buma verwijt Van der Steur dat hij niet op tijd goede afspraken heeft gemaakt met Turkije over terugkerende Syriëgangers. "Nu pas wordt er haast gemaakt, achteraf."

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Buma in #terreurdebat: "Het CDA wil vandaag heldere antwoorden en geloofwaardige daden zien."

GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver vindt dat Van der Steur in zijn antwoorden op vragen over de rol van Nederland bij het voorkomen van de aanslagen wel erg vasthoudt aan de formalistische lijn dat Nederland volgens de regeltjes heeft gehandeld. "Had de minister niet meer moeten en willen weten?", vraagt Klaver zich af. Ook hij hoopt op "scherpe antwoorden" in het debat van vandaag.

Wilders tegen Van der Steur: is het niet tijd om op te stappen?

PVV-leider Geert Wilders begon het debat zojuist met de opmerking dat de gang van zaken rond de Brusselse aanslagplegers Ibrahim en Khalid el-Bakraoui een "ontluisterend beeld geeft over hoe het kabinet met jihadterreur omgaat". Minister Van der Steur maakt er een "gigantische puinhoop" van, vindt Wilders. Zijn conclusie over hem is hard:

"Als minister actie had ondernomen, hadden we wellicht vele levens kunnen reden. Ongelooflijk en onvergeeflijk, wat een passiviteit van deze minister. [...] Dit is een minister die terroristen niet opspoort, maar laat lopen."

Wilders vraagt Van der Steur of hij het zelf niet tijd vindt om op te stappen omdat hij "onder curatele" zou staan. Hij sluit af met de vraag: "Is het niet tijd om op te stappen?"

Vertrouwensvraag mogelijk op tafel

In het debat wil de Tweede Kamer donderdag het vertrouwen hebben dat de Nederlandse veiligheid bij Van der Steur in goede handen is. Binnen de coalitiepartijen VVD en PvdA werd er eerder deze week op vertrouwd dat de minister zich dit keer zó goed zal voorbereiden, dat hij het debat kan overleven. Ook de oppositie is welwillend. Niemand zit erop te wachten dat weer een nieuwe minister ingewerkt moet worden op zo’n belangrijk ministerie.

Maar Van der Steur moet donderdag wel met een goed verhaal komen. Als hij net als vorige week geen antwoord heeft op basale vragen, is er een reële kans dat een deel van de Kamer het vertrouwen in hem opzegt. PVV-leider Wilders zal zo het debat beginnen. Premier Rutte is ook weer aanwezig bij het debat. Kijk live mee via NPO Politiek.

Wat staat vandaag centraal in het debat?

In het debat van vorige week vroeg de Kamer waarom een Amerikaanse veiligheidsdienst het belangrijk vond om Nederland te informeren over de Belgische broers El-Bakraoui. Had de dienst wellicht aanwijzingen dat ze in Nederland waren? „Ik heb geen idee waarom de FBI een e-mail heeft gestuurd aan Nederland”, zei de minister. Direct na het debat bleek dat niet de FBI, maar de New Yorkse politie de afzender was. Dinsdag schreef Van der Steur dat deze tip niet specifiek aan Nederland was gericht. Het bericht was verspreid onder politieliaisons van meerdere ambassades, waaronder Nederland.

Wat vooral een rol lijkt te gaan spelen in het debat van donderdag, is de nieuwe informatie in de brief van de minister. Nederland wist al sinds januari dat Khalid el-Bakraoui door België werd gelinkt aan daders van de aanslagen in Parijs. En op 17 maart – een week voor de aanslagen in Brussel – hoorde Nederland dat ook zijn broer Ibrahim in verband werd gebracht met dit terreurnetwerk. Deze Ibrahim was een jaar eerder op Schiphol geland nadat Turkije hem uitzette als vermoedelijke Syriëganger.

Nadat Nederland hoorde van de terreurlink van de broers El-Bakraoui lijkt het erop dat Nederland weinig actie ondernam om te ontdekken of Ibrahim nog steeds in Nederland was. Zijn naam werd nog eens door de Nederlandse politiesystemen gehaald en de geheime dienst werd geïnformeerd. Van der Steur kan slechts zeggen dat er „geen aanwijzingen” zijn dat Ibrahim el-Bakraoui „na zijn landing op Schiphol in Nederland is gebleven”. Volgens de minister zijn in Nederland „de acties uitgevoerd die uitgevoerd moesten worden”. Maar hij geeft toe dat er „meer proactief in internationaal verband” gewerkt kon worden. Er kan „alerter en assertiever worden gehandeld”.

Als de Kamer hem hier donderdag over bevraagt, is het essentieel dat Van der Steur geen fouten meer maakt, ook geen kleine.