94 ontwerptekeningen in stijl Amsterdamse School

Tapijtontwerp van Van der Meij.

Bij het onderzoek voor Wonen in de Amsterdamse School, de eerste grote tentoonstelling sinds 1975 over de Amsterdamse School in het Stedelijk Museum in Amsterdam die op 9 april opengaat, zijn conservatoren gestuit op een map met 94 onbekende ontwerptekeningen voor het Scheepvaarthuis in Amsterdam. Het Scheepvaarthuis uit 1916, waarin nu het Grand Hotel Amrath is gevestigd, is het eerste gebouw waarvoor in een recensie de stijlaanduiding ‘Amsterdamse School’ werd gebruikt.

Het Scheepvaarthuis is ontworpen door de ‘grote drie’ van de Amsterdamse School: Joan Melchior van der Meij, Piet Kramer en Michel de Klerk. Door gebrek aan ontwerptekeningen van het Scheepvaarthuis was tot nu toe veel onduidelijk over de rolverdeling tussen de drie architecten.

Een van de tekeningen op de 94 bladen, die in een map in het Stadsarchief in Amsterdam zijn gevonden, toont nu aan dat het tapijtontwerp voor een directiekamer direct aan Van der Meij toegeschreven moet worden. De tekeningen geven niet alleen de regierol aan van Van der Meij, maar laten tegelijkertijd ook de nauwe samenwerking tussen alle teamleden zien. Op het merendeel van de bladen staat een aanwijzing of schets van Van der Meij, die vervolgens op dezelfde bladen zijn uitgewerkt door Kramer of De Klerk. Een deel van de tekeningen zal op de expositie Wonen in de Amsterdamse School te zien zijn.

    • Bernard Hulsman