Automatisch de uitslag overnemen is illegaal

None

Ik ging uit overtuiging niet stemmen, en de uitslag is voor mij dan ook irrelevant. Waar het mij om ging was niet bij te dragen aan de geldigheid van dit referendum. Voor mij geen ‘strategisch-niet stemmen’ dus en de hele dag de radio volgen om na te gaan of je nog even letterlijk en figuurlijk door de regen moet. Gewoon in alle rust die krankjorume kermis aan je voorbij laten trekken.

Nu dan de vraag: is deze uitkomst rechtsgeldig? Formeel wel, maar dat betekent niet meer dan een advies aan regering en Staten-Generaal. Politiek verantwoordelijken moeten het raadgevend referendum zelfstandig beoordelen; automatisch overnemen is illegaal. Voor een beslissend referendum is immers een grondwetswijziging nodig, via tweederde meerderheid in beide Kamers.

EU-verdragen worden onmogelijk als ze eerst in de lidstaten aan de burgers moeten worden voorgelegd. Niet overnemen dus die gegeven raad. Met drie maanden debatteren over lucht heeft Nederland zich lang genoeg tot de risee van Europa verklaard.

En hoe nu verder? Terstond gaan werken aan grondige revisie van de referendumwet. Over een nieuw wetsontwerp kan de Staten-Generaal zelf de burgers om raad vragen, zoals ook bij de Europese grondwet gebeurde. Dan kom ik wel op.

    • Bas de Gaay Fortman