Verbod verspreiding kunstfoto’s

Wikipedia mag in Zweden geen foto’s van openbare kunstwerken aanbieden. Dat heeft het Zweedse Hooggerechtshof bepaald in een zaak tussen een groep kunstenaars en non-profitorganisatie Wikimedia. Het is in Zweden toegestaan foto’s van openbare kunstwerken te maken en verspreiden, maar het aanleggen van een database van deze foto’s wordt door de rechter verboden omdat dit een commerciële waarde kan hebben. Daarmee wordt inbreuk op het auteursrecht gemaakt. (NRC)