De nieuwe Kinderombudsman krijgt zuinige steun in Tweede Kamer

Als je beide kandidaten niks vindt, dan stem je toch blanco? Een ongewoon groot aantal Tweede Kamerleden, 52 van de 143, bracht dinsdag een ongeldige stem uit bij de benoeming van Margrite Kalverboer tot Kinderombudsman.

De Groningse jurist en orthopedagoog Kalverboer kreeg uiteindelijk genoeg stemmen voor een benoeming, 78 van de 91 geldige stemmen. Haar tegenkandidaat Carla van Os kreeg er dertien.

Coalitiepartij VVD was over geen van beide kandidaten enthousiast en dat is in de fractie besproken, dus het is waarschijnlijk dat een groot aantal VVD’ers blanco heeft gestemd. Over het waarom laat men zich niet uit. Ook de PVV zou blanco hebben gestemd. De stemming was geheim.

Beide kandidaten maakten zich in het verleden hard voor in Nederland gewortelde asielkinderen, die volgens hen een verblijfsvergunning moeten krijgen. De VVD was daar destijds, net als de PVV, tegen.

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen ging over de selectie van kandidaten, hij droeg er drie voor aan de Kamer. Daarvan kwamen Kalverboer en Van Os op de publieke voordrachtslijst terecht – de derde kandidaat wilde dat niet.

Met de benoeming van Kalverboer heeft Van Zutphen een stap gezet in het formeren van zijn eigen team. Hij wil als Ombudsman zijn „eigen accenten” leggen, zei hij na het vertrek van de vorige Kinderombudsman Marc Dullaert. Van Zutphen verlengde diens termijn niet, wat de Ombudsman publieke schade opleverde omdat de precieze reden van Dullaerts vertrek onduidelijk bleef.