Minder meldingen van geweld, meer van seksueel misbruik in onderwijs

Ook werd er vaker melding van discriminatie gedaan.

Bord met logo van de Inspectie van het Onderwijs.
Bord met logo van de Inspectie van het Onderwijs. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Er werden in het schooljaar 2014/2015 zowel van fysiek als psychisch geweld minder meldingen gedaan aan vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Wel steeg het aantal meldingen van seksueel misbruik met 30 procent. Dat meldt de Onderwijsinspectie in een woensdag gepubliceerd rapport.

Hiermee komt het aantal gemelde incidenten van seksueel misbruik weer in de buurt van schooljaar 2012/2013, toen dat 102 maal werd geregistreerd. Daarnaast nam afgelopen schooljaar ook het aantal meldingen van discriminatie toe, van 19 naar 52 gevallen.

De grootste toenames van meldingen van seksueel misbruik en discriminatie waren te zien in het voortgezet onderwijs en het mbo. Registraties van discriminatie stegen daarnaast ook in het basisonderwijs.

Extremisme

Radicalisering werd in het vorige schooljaar tien keer geregistreerd, ten opzichte van twee gevallen het jaar ervoor. Voor het eerst ontvingen scholen meldingen van leerlingen die zich mogelijk bij jihadistische bewegingen in Syrië wilden aansluiten.

Het totaal aantal gedane meldingen liep terug van 2,182 naar exact tweeduizend. Seksuele intimidatie werd iets vaker geregistreerd (van 249 naar 254) en betrof vooral ,,ongewenste hinderlijke aanrakingen” of ongewenst gedrag op sociale media. Het aantal meldingen van psychisch geweld liep terug van 1.174 naar 1.098, die van lichamelijk geweld van 543 naar 426.

Vaker leraar betrokken

Bij meldingen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie was vorig schooljaar ook vaker (in een op de drie gevallen) een docent of andere medewerker betrokken dan in het jaar ervoor. De Onderwijsinspectie noemt ,,de stijging van incidenten zorgelijk en benadrukt dat scholen ervoor moeten zorgen dat hun leerlingen zich veilig kunnen voelen”. De inspectie schrijft:

“Wettelijk zijn schoolbesturen en scholen verplicht om zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. De inspectie roept scholen daarom op om werk te maken van gedragscodes voor hun leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Verder moeten scholen en andere onderwijsinstellingen passende seksuele voorlichting geven, zorgen voor de weerbaarheid van leerlingen en onveilige situaties voorkomen.”

    • Casper van der Veen