Deel van de Kamer wil Kalverboer niet

Als je beide kandidaten niks vindt, dan stem je toch blanco? Een ongewoon groot aantal Tweede Kamerleden, 52 van de 143, bracht gisteren een ongeldige stem uit bij de benoeming van Margrite Kalverboer tot nieuwe Kinderombudsman. Coalitiepartij VVD was over geen van beide kandidaten enthousiast en dat is in de fractie besproken, dus het is waarschijnlijk dat een groot aantal VVD’ers blanco heeft gestemd. Ook de PVV zou dat gedaan hebben.

Margrite Kalverboer kreeg uiteindelijk genoeg stemmen voor een benoeming, 78 van de 91 geldige stemmen. Haar tegenkandidaat Carla van Os kreeg er dertien. Beide kandidaten maakten zich in het verleden hard voor in Nederland gewortelde asielkinderen, die volgens hen een verblijfsvergunning moeten krijgen. Uitsluitsel dat het inderdaad de VVD en de PVV waren kan nooit gegeven worden, de stemming was geheim. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen ging over de selectie van kandidaten, hij droeg er drie voor aan de Tweede Kamer. Daarvan kwamen Kalverboer en Van Os op de publieke voordrachtslijst terecht – de derde kandidaat wilde dat niet.

Met de benoeming van Kalverboer heeft Van Zutphen een stap gezet in het formeren van zijn eigen team. Van Zutphen wil als Ombudsdman zijn „eigen accenten” leggen, zei hij naar aanleiding van het vertrek van de vorige Kinderombudsman Marc Dullaert. Van Zutphen verlengde diens termijn niet, wat de Ombudsman publieke schade opleverde omdat de precieze reden van Dullaerts vertrek onduidelijk bleef.