brieven

Niet Moeders idee

Wij lazen met verbazing het artikel van Zihni Özdil (2/4). Van ons mag het woord allochtoon vandaag verdwijnen, want het dekt niet meer de oorspronkelijke lading (zij die van verre komen).

We vinden het echter onterecht dat hij Hilda Verwey-Jonker (1908-2004), onze Moeder, als bron van al dat kwaad schetst. Allereerst: zij heeft het woord niet bedacht. Het is eind jaren ‘50 gebruikt bij onderzoeken naar de positie van Belgen, die na de Eerste Wereldoorlog in Noord-Brabant zijn gebleven. Ten tweede heeft ze de emancipatie onderzocht van nieuwe groepen in Nederland. Daarbij benadrukte ze vooral de cultuurverschillen. Hoe groter de verschillen, hoe moeilijker het emancipatieproces. En ja, zij heeft ook „het anders zijn” genoemd. Het waren in de jaren ‘70 immers vooral groepen uit onze voormalige koloniën. Ewoud Sanders betoogde eerder dat ‘allochtoon’ de afgelopen decennia een negatieve lading heeft gekregen. Het woord is gekaapt door mensen die andere groepen in een kwaad daglicht willen stellen.

Sybrich ter Kuile-Verwey

Maarten Verwey

Ideologieën

Seculiere terreur

Consequent seculier denken is het begin van de echte lente. Dit meent briefschrijver Anton Mullink uit Haarlem (26/4). Graag wil ik hem er aan herinneren dat terrorisme geen nieuw fenomeen is.

In de vorige eeuw waren terroristen links, mensen die geïnspireerd werden door een marxistisch-revolutionair geloof.

Die linkse terroristen geloofden beslist niet in een leven na de dood. Ze deden dan ook niet aan zelfmoordaanslagen.

De Eerste en de Tweede Wereldoorlog, met al hun verschrikkingen, waren niet religieus geïnspireerd.

Ook de Koude Oorlog, waarvan Obama in Cuba de laatste resten heeft begraven, was een conflict tussen twee rivaliserende seculiere ideologieën.

Het seculiere denken heeft net zo’n duistere kant als het religieuze denken.

Ramon E. du Pre, Hoorn

    • Lydia Snuif-Verwey
    • Sybrich ter Kuile-Verwey
    • Maarten Verwey
    • Ramon E. du Pré