Hooggerechtshof laat kiesdistricten ongemoeid

Amerikaanse staten mogen hun kiesdictricten blijven indelen op basis van bevolkingsaantallen. Ze hoeven zich bij de tellingen hiervoor niet te beperken tot geregistreerde kiezers. Het Hooggerechtshof wees dinsdag unaniem een eis van deze strekking van twee Texaanse kiezers af, die procedeerden voor een conservatieve ngo, The Project of Fair Representation. Het oordeel van het hof houdt het kiesstelsel zoals het is. Het indelen van districten op basis van alle inwoners (kinderen en migranten zonder stemrecht incluis) bevoordeelt stedelijke gebieden, waar vaak Democratisch wordt gestemd. Alleen geregistreerde kiezers meetellen was in het voordeel geweest van landelijke gebieden met veel Republikeinen. (NRC)