Vis voor de markt van Mogadishu

Foto MOHAMED ABDIWAHAB/AFP

Een visser draagt een zeilvis (Istiophorus platypterus) op zijn hoofd, lopend naar Hamarweyne, de vismarkt van de Somalische hoofdstad Mogadishu. Het Oost-Afrikaanse land wordt sinds drie decennia geteisterd door oorlog en veel delen van Mogadishu zijn even zwaar beschadigd als het gebouw op deze foto. Somalische vissers hebben het ook zonder oorlog al niet makkelijk. De wateren bij Somalië worden intensief bevist door buitenlandse trawlers. Het is een van de de redenen dat sommige vissers de overstap maakten naar de piraterij en koopvaardijschepen kapen voor losgeld. Het maakt de wateren rond de Hoorn van Afrika gevreesd bij zeelieden.