Hooggerechtshof laat kiesdistricten intact

Amerikaanse staten mogen hun kiesdistricten blijven indelen op basis van bevolkingsaantallen. Ze hoeven zich bij de tellingen niet te beperken tot geregistreerde kiezers. Het Hooggerechtshof wees dinsdag unaniem een eis af van twee Texaanse kiezers, die procedeerden voor een conservatieve ngo, The Project on Fair Representation. Het oordeel van het hof houdt het kiesstelsel zoals het is. Het indelen van districten op basis van alle inwoners (kinderen en migranten zonder stemrecht incluis) bevoordeelt stedelijke gebieden, waar vaak Democratisch wordt gestemd. Alleen kiezers tellen was in het voordeel geweest van landelijke gebieden met veel Republikeinen. (NRC)