Hard rijden in de buurt is nóg irritanter dan agressie

Te hard rijden blijft grootste ergernis wijk

foto iStock

Het allerirritantst? Mensen die te hard rijden. En dan vooral in de eigen wijk. Dat is de grootste bron van verkeersoverlast in Nederland, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een jaarlijkse enquête over leefbaarheid en veiligheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna 21 procent van de ondervraagden zegt daarin regelmatig last te hebben van te hard rijdende automobilisten in de eigen buurt.

De tweede grootste irritatie wordt veroorzaakt door parkeerproblemen. Ruim 16 procent zegt regelmatig geen parkeerplek te kunnen vinden dichtbij huis vanwege te grote drukte, of hinder te ondervinden van fout geparkeerde auto’s.

Ook zegt 6 procent van de respondenten veel last te hebben van „agressief rijgedrag” door automobilisten in de eigen wijk.

Het percentage mensen dat zegt dat te hard rijden, parkeerproblemen en agressief gedrag in het verkeer vaak voorkomen in de buurt, verschilt niet ten opzichte van 2014. Ook de overlast die men hierdoor ervaart, is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Wel is de situatie verbeterd ten opzichte van bijvoorbeeld 2013 en 2012.

Twee provincies scoren veruit het slechtst qua verkeersproblematiek: Limburg en Zuid-Holland. Daar klaagt één op de drie inwoners over te veel verkeersoverlast, ten opzichte van een kwart in provincies als Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Sowieso ervaren mensen in de stad meer verkeersoverlast dan op het platteland, zo staat ook in de Veiligheidsmonitor. Dat geldt overigens vooral voor parkeerproblemen en agressief rijgedrag: klachten over hardrijders vind je er net zo veel. (NRC)