Maarten Schurink gaat SVB leiden

Maarten Schurink volgt Nicoly Vermeulen op als bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zijn benoeming gaat in op 17 mei, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld. Vermeulens vertrek had te maken met de grote problemen bij de SVB met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb). Schurink (1975) is sinds 2010 gemeentesecretaris in Utrecht. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Dordrecht en bij de Berenschot Groep. De SVB regelt behalve de betalingen van pgb’s ook de betalingen voor de kinderbijslag, AOW en de Algemene nabestaandenwet. (ANP)