‘Er komen massaal goedkope arbeidskrachten Europa in’

Dat zei Emile Roemer (SP) onlangs in Nieuwsuur.

De aanleiding

Fractievoorzitter Emile Roemer van de SP ging op maandag 21 maart bij Nieuwsuur in debat met zijn collega Diederik Samsom van de PvdA over het associatieverdrag met Oekraïne. Door dit verdrag komen er „heel veel goedkope arbeidskrachten Europa in”, zei Roemer. In verband hiermee voegde hij eraan toe dat het een van de „grootste doelstellingen” van het associatieverdrag is om het visumvrije verkeer snel te regelen. „Dat betekent dat ze massaal deze kant op komen”, zei Roemer. Klopt dat?

En, klopt het?

Ook Emile Roemer haalt het vrije verkeer van werknemers binnen de EU en het instellen van een visumvrije regeling voor burgers uit Oekraïne door elkaar. In het associatieverdrag worden bestaande afspraken over het afschaffen van de visumplicht voor kort verblijf herbevestigd. Met het verdrag treedt Oekraïne echter niet toe tot de landen die overeenstemming hebben bereikt over vrij verkeer van werknemers in de EU. Dat is voorbehouden aan lidstaten. Als ze net lid zijn geworden gelden er bovendien vaak eerst lange overgangstermijnen voordat landen volledig aan dit vrije verkeer van werknemers mogen deelnemen.

Conclusie

Oekraïne treedt met het associatieverdrag niet toe tot het vrije verkeer van werknemers in de EU. Roemers bewering beoordelen we dan ook als onwaar.