The Vikings Uncovered BBC 1, 21.30-23.00u.

BBC-documentaire waarin de werkzaamheden van Sarah Parcak, een ‘ruimtearcheoloog’ aan de universiteit van Alabama, gevolgd worden. Met behulp van satellietbeelden van zeer hoge resolutie speurt ze naar onregelmatigheden die mogelijk duiden op aanwezigheid van artefacten verborgen onder het aardoppervlak. Ze concentreert zich op sporen van de Vikingen en onderzoekt met name hun aanwezigheid in Noord-Amerika. Hier wordt de hand gelegd aan het uitgraven van de meest westelijke Vikingnederzetting die ooit ontdekt is.