Opinie

Bekering van een klimaatalarmist

Een pauze in de opwarming van de atmosfeer is aanleiding voor een debat over klimaatverandering. Is dat terecht?

Was dat even schrikken. Ineens bleek Michael Mann, de ‘uitvinder’ van de beruchte hockeystick-grafiek, een bekeerling. Hij was dan misschien niet direct een ontkenner van de klimaatopwarming geworden, maar toch op zijn minst bijna een scepticus. Hij behoorde, schreef de Britse columnist  James Delingpole, tot de ratten die bezig waren het zinkende schip van de klimaatwetenschap te verlaten.
Aanleiding voor Delingpole’s observatie was een artikel in februari in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change, volgens Delingpole een bijbel voor klimaatalarmisten (lees hier meer). Michael Mann was een van de auteurs van het verhaal, waarin werd gesteld dat de recente vertraging in de opwarming van de atmosfeer, die na 1998 begon, echt was.

Schisma

Delingpole zag daarin een heus schisma: wetenschappers die ontkenden dat er een hiatus (zoals de vertraging meestal wordt genoemd) was, tegenover wetenschappers die hun hachje probeerden te redden door de sceptici eindelijk gelijk te geven. In de woorden van Delingpole:

What we have here, in other words, is signs of a major rift within the climate alarmist camp with different factions adopting different tactics to cope with the failure of their collapsing narrative.

Ik had het verhaal eigenlijk willen laten zitten, want ik ben wel een beetje klaar met de hiatus – en de hiatus zelf lijkt ook wel ongeveer voorbij. Maar recent wees een enigszins verontwaardigde lezer op een artikel in The Spectator. Daarin werden reguliere media er volgens hem terecht van beschuldigd het verhaal bewust te negeren (in Nederland schreef Hans Labohm op de website Climategate een stukje met dezelfde strekking).

Volgens de website Skepticalscience is het een kwestie van perspectief

Volgens de website Skepticalscience is het een kwestie van perspectief

Heeft de Spectator gelijk? Proberen ‘de’ media een verhaal te verdoezelen dat de bijl zet aan de wortel van de klimaatwetenschap?

Nu ik het stuk van hoofdauteur John Fyfe en de zijnen nog eens zorgvuldig heb gelezen, begrijp ik niets van de ophef. Het is waar dat er vorig jaar een artikel verscheen van het NOAA waarin werd geconcludeerd dat de hiatus vooral een kwestie van meetfouten was. En dus eigenlijk nooit heeft bestaan (daarover werd in NRC inderdaad een verhaal gepubliceerd).

Een vertraging

En nu is er dus een artikel dat stelt dat er wel degelijk een vertraging is (geweest), en dat we nog eens goed moeten kijken wat we daarvan kunnen leren. Met als doel om de voortgaande klimaatverandering beter te begrijpen en te kunnen voorspellen. Dat is waar wetenschap over gaat. Zo groeit de kennis en krijgen we greep op de details die bijvoorbeeld kunnen helpen bij de besluitvorming over klimaatbeleid - en zo zal het nog wel even doorgaan over dit onderwerp (hier al meteen een reactie op hun artikel).

Allereerst betekent een ‘pauze’ in de opwarming van de atmosfeer (dat laatste moet er nadrukkelijk aan worden toegevoegd, want het gaat niet over de opwarming als geheel) nog niet dat klimaatverandering is gestopt. Dat zou hetzelfde zijn, schrijft John Schwartz in The New York Times, als besluiten dat je je geld maar het beste in een oude sok kunt bewaren, als er even een dip zit in de aandelenkoersen.

Fyfe en de zijnen schrijven:

We do not believe that warming has ceased, but we consider the slowdown to be a recent and visible example of a basic science question that has been studied for at least twenty years: what are the signatures of (and the interactions between) internal decadal variability and the responses to external forcings, such as increasing GHGs or aerosols from volcanic eruptions?

Kortom het gaat om een combinatie van oceaan-cycli, energie van de zon, vulkanen en industriële vervuiling. Allemaal elementen die op elkaar inwerken en die in de modellen tot nu toe onvoldoende tot hun recht komen. Moet je daarom die modellen afschrijven? Nee, maar ze wel verfijnen en actualiseren. Dat is waar de discussie over gaat. Wie iets anders beweert, moet beter lezen.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.