Paus wil in heel Europa collecte voor Oekraïne

Alle katholieke kerken gaan geld inzamelen voor slachtoffers van het conflict.

De paus kondigt de collecte aan. Screenshot: Centro Televisivo Vaticano

Om de solidariteit van de katholieke kerk met mensen in Oekraïne die lijden onder het geweld te ondersteunen, heeft paus Franciscus besloten dat op 24 april in alle katholieke kerken van Europa een collecte voor Oekraïne wordt gehouden.

Na de mis op het Sint Pietersplein zondagmorgen en voor het Regina-Coeligebed wees Franciscus er in een toespraakje tot de tienduizenden gelovigen op het plein op dat in Oekraïne duizenden doden zijn gevallen en meer dan een miljoen mensen zijn gevlucht. Hij zei dat hij constant denkt aan en bidt voor de mensen daar die lijden onder het geweld, maar daarnaast ,,humanitaire steun” voor hen wil organiseren.

Met dat doel zal op zondag 24 april in alle katholieke kerken van Europa een speciale collecte worden gehouden. Ik nodig de gelovigen uit zich achter dit initiatief te scharen met een genereuze bijdrage. Dit gebaar van zorgzaamheid is bedoeld om, naast verlichting voor de materiële problemen, uiting te gevan aan de persoonlijke nabijheid en solidariteit van mij persoonlijk en van heel de Kerk.

Vooral ouderen en kinderen zijn het slachtoffer van het geweld in Oekraïne, zei de paus. Hij voegde eraan toe te hopen dat dit initiatief de vrede en respect voor mensenrechten een stap dichterbij kan brengen. Hij gaf niet aan hoe de opbrengst van de collecte precies besteed zal worden.

    • Marc Leijendekker