Laat artsen zich liever druk maken over hun vermeende onfeilbaarheid

Naar aanleiding van het artikel Arts behandelt extra uit angst voor claims (29/3) het volgende. Er is geen weldenkende letselschadejurist te vinden die een arts aanklaagt, omdat deze op juiste medische gronden een doorverwijzing of aanvullend onderzoek heeft geweigerd. En al helemaal niet op basis van no cure no pay. Simpelweg omdat door deze enkele weigering geen aansprakelijkheid, laat staan verhaalbare schade, ontstaat. Er valt in zo’n situatie dus voor de patiënt niets te claimen en voor de letselschadejurist niets te verdienen. Dat kan pas als er aantoonbaar een medische fout is gemaakt waardoor letselschade is ontstaan. Maar dat is niet aan de orde.

De artsen hoeven zich dus geen zorgen te maken over extra claims. Letselschadejuristen hebben wel wat beters te doen.

Iets anders is dat artsen terecht met succes kunnen worden aangeklaagd als achteraf blijkt dat ten onrechte niet of te laat is doorverwezen of nader onderzoek is geweigerd waardoor letselschade is ontstaan.

Waar de artsen zich beter zorgen over kunnen maken, is de nog steeds met name in ziekenhuizen heersende cultuur waarin medici zich onfeilbaar wanen en hun fouten maar moeilijk kunnen toegeven.

Laten ze daar hun energie insteken in plaats van af te geven op mondige patiënten en letselschadejuristen die de artsen alleen maar scherp houden.

, letselschadespecialist