Conflicten Hogeschool Utrecht

Een reorganisatie op de Hogeschool Utrecht (HU) heeft geleid tot scherpe tegenstellingen tussen het zittende personeel en een ploeg ingehuurde verandermanagers. Die hebben in opdracht van het College van Bestuur in korte tijd zo’n tweehonderd man ondersteunend personeel laten afvloeien. De managers werden aangetrokken toen de hogeschool er niet in slaagde om te voldoen aan prestatieafspraken die waren gemaakt met het ministerie van OCW. De gespannen verhoudingen hebben geleid tot een onveilig gevoel en meldingen bij ombudsmannen. Dat blijkt uit interne documenten en gesprekken met (oud-)medewerkers. CvB-voorzitter Jan Bogerd zegt in een reactie dat de personeelsreductie noodzakelijk was: „Na het zuur komt nu het zoet. We kunnen hierdoor de komende jaren flink extra geld aan onderwijs besteden.”