Hoe minder alcohol hoe beter – en liefst helemaal niet

De suggestie dat matig alcoholgebruik veilig is, is misplaatst. Volgens de nieuwe Schijf van Vijf is het advies voor alcohol: ‘drink niet, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’. In de NRC van 24 maart zijn Hendriks en Sierksma (beiden gelieerd aan de alcoholbranche) het daar niet mee eens.

Hun visie is niet in overeenstemming met breed door experts gedragen inzichten. Het veronderstelde gunstige effect van alcohol op hart- en vaatziekten wordt steeds meer in twijfel getrokken.

Ook één à twee glazen per dag leiden tot een hoger risico op leverbeschadiging, vooral bij vrouwen. Alcohol versterkt de negatieve effecten van overgewicht en suikerziekte. Ook wordt vaak door de alcoholbranche aangevoerd dat lang niet iedereen met excessief alcoholgebruik leverbeschadiging krijgt. We weten sinds kort dat dat ligt aan beschermende varianten in ons DNA.

Misschien kunnen we in de toekomst bij aanschaf van de slijterijkaart ons genetisch profiel gratis laten testen op risico op leverschade. Bij een gunstige uitslag zou je je wellicht geen zorgen hoeven te maken, als je tenminste niet te dik bent, geen suikerziekte hebt, en geen neiging tot verslavingsgedrag. Wat ons betreft: hoe minder alcohol hoe beter – en liefst helemaal niet.

, maag- darm- leverarts UMC, prof dr. med. U.H.W. Beuers, maag- darm- leverarts AMC, prof. dr. J.P.H. Drenth, maag- darm- leverarts Radboud UMC.

Geen dubbele porties

NRC lijkt teleurgesteld in de nieuwe Schijf van Vijf (hoofdredactioneel commentaar, 24/3), maar we willen graag wat rechtzetten. We adviseren geen ‘dubbele porties groente en fruit’. Alleen de aanbeveling voor groente is verhoogd van 200 naar 250 gram per dag. ‘Worst is verboden’, stelt NRC verder, maar aan verbieden doen we niet.

Je kunt dagelijks wat eten en drinken van producten buiten de Schijf van Vijf. Al gelden daar uiteraard grenzen voor. We hanteren de vuistregel om maximaal vijf keer per dag iets kleins te eten dat buiten de Schijf van Vijf valt. Een ‘complexe wekelijkse administratie’ om producten te tellen mag uitblijven. Het zal eens iets meer, dan weer iets minder zijn.

We hebben wel degelijk de psychologie een plek gegeven in het proces. Een expertgroep van hoogleraren op het terrein van gedrag- en gezondheidspsychologie hielp ons. Uit consumentenonderzoek bleek de Schijf van Vijf goed te begrijpen. ‘Eten is meer dan iets in je maag laten glijden’, stelt het commentaar. Helemaal waar. Op de site bieden we tien gevarieerde dagmenu’s, zodat iedereen kan zien hoe lekker gezond is. We nodigen iedereen uit om zelf te proeven van onze nieuwe adviezen.

Dr. ir. Gerda Feunekes, directeur Voedingscentrum

Oekraïnereferendum

Leugenachtig, immoreel

NRC van 31 maart geeft overtuigend aan dat de aanstichters van het referendum hun ‘stijlloze’ voorstellen op leugenachtige wijze aan de kiezer voorleggen. De reacties daarop van o.m. Bolkestein en Peper verdienen alle aandacht. Het zou van politieke moed getuigen als de Kamer via een spoeddebat uitspreekt dat dit referendum, ongeacht uitslag of opkomst, door het Kabinet terzijde wordt gelegd. Het argument daarvoor is dat het vragen van een uitspraak op basis van een onjuiste voorstelling van zaken immoreel is.

Erik Boshuijzen