Tegenlicht: Rendement van Geluk NPO 2, 21.05-22.00u.

Onze samenleving wordt goeddeels gedomineerd door rendementsdenken. Een cijfermatige, financiële waardering en rendement liggen aan de basis van bedrijfsmodellen en beoordeling van succes. Sinds de crisis komt er echter meer aandacht voor een andere manier van denken, de zogenaamde ‘happiness economics’. Hierbij worden ondernemingen en initiatieven gestart vanuit een maatschappelijke doelstelling. Hoe kunnen we op een andere manier naar onze maatschappij kijken en geluk in het maatschappelijk leven een grotere rol geven? Het vervangen van het Bruto Nationaal Product door de index van het Bruto Nationaal Geluk (zoals Bhutan gedaan heeft) spreekt sommigen aan.