Wethouder Vliegenthart mag kostendelersnorm soepel toepassen

Amsterdam gaat de zogenoemde kostendelersnorm soepel toepassen. Dat betekent dat naar schatting van wethouder Vliegenthart (Werk en inkomen, SP) zo’n 400 mensen geen korting op hun uitkering krijgen. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad.

De kostendelersnorm houdt in dat uitkeringsgerechtigden een lagere uitkering krijgen als zij hun woning delen met een of meer volwassenen. Als bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde intrekt bij een alleenstaande, dan krijgt hij of zij bijna 280 euro per maand minder dan de alleenstaandenbijstand van 970 euro.

De gemeente gaat, als de raad ermee instemt, voortaan zo ruim mogelijk uitzondering maken op de kostendelersnorm. De ruimte is geschapen door staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA). Zij schreef onlangs in een ‘verzamelbrief’ aan de gemeenten dat zij maatwerk mogen leveren.

Amsterdam heeft nog altijd een verschil van mening met het ministerie als het gaat om de zogenoemde tegenprestatie. Het ministerie vindt dat Amsterdam de wettelijke verplichting om een tegenprestatie te leveren voor een uitkering, niet goed naleeft. Ook hierin wil Vliegenthart zo soepel mogelijk omgaan met de bijstandsgerechtigden – té soepel, vindt het Rijk in dit geval.

Voor uitzonderingen op de kostendelersnorm maakte Klijnsma de weg wél vrij. Zodoende kan Vliegenthart uitzonderingen maken in een „zeer kwetsbare situatie”, waarbij hij het voorbeeld geeft van een lichtverstandelijk gehandicapte jongeman die uit de gevangenis komt en bij zijn ouders gaat wonen. Of iemand die tijdens een huiselijke crisis even bij een vriend tot rust kan komen.

Het gaat, onderstreept het college, om tijdelijke periodes en om mensen die moeten bewijzen dat ze hun best doen die periode van afhankelijkheid zo kort mogelijk te laten zijn.

De kostendelersnorm levert de gemeente een besparing op. Het soepeler toepassen ervan kost Amsterdam naar verwachting een miljoen euro.