Kamer wil steun voor havens na belasting

Alle partijen in de Tweede Kamer willen steun van het kabinet voor de Nederlandse zeehavens. De havens moeten worden gecompenseerd voor de vennootschapsbelasting die ze moeten gaan betalen, zodat hun concurrentiepositie behouden blijft. Dat bleek gisteren in een debat met staatssecretaris Wiebes (VVD, Financiën). Op last van de Europese Commissie vervalt per 1 januari 2017 de vrijstelling van het betalen van vennootschapsbelasting voor de zes zeehavens. De havens zijn tegen de beslissing in beroep gegaan omdat er volgens hen geen gelijk speelveld is. De havens van Hamburg en Antwerpen ontvangen staatssteun. Wiebes heeft zich gevoegd bij het beroep. (NRC)