Onderwijs in tien jaar 12 procent duurder

Het onderwijs is in de tien jaar sinds 2004 3,6 miljard euro duurder geworden. De onderwijsinstellingen gaven in 2014 samen 33,4 miljard uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het schrijft de stijging onder meer toe aan groei van het aantal mensen dat een opleiding volgt. Het aantal 17- tot 24-jarigen dat zich schoolt steeg in tien jaar met 28 procent, terwijl die leeftijdscategorie maar 7 procent groeide. De kosten voor onderwijspersoneel namen in tien jaar slechts 400 miljoen euro toe, vooral door stijging van het aantal leerlingen per leerkracht. De laatste jaren gingen vooral banen verloren in basis- en voortgezet onderwijs. (NRC)