‘Meer tijd nodig voor ontwikkeling leraar’

Leraren moeten meer tijd krijgen om zichzelf en het onderwijs op hun school te ontwikkelen. Daarvoor pleit de VO-raad donderdag in een actieplan voor het voortgezet onderwijs. De sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs wil dat docenten tijdens de volgende kabinetsperiode jaarlijks honderd uur extra krijgen voor „hun professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het onderwijs”. Veel leraren missen die ruimte nu, stelt de raad na eigen onderzoek. De VO-raad verwacht dat het vrijmaken van die uren over een periode van vier jaar maximaal driehonderd miljoen euro kost. (NRC)