Ultranationalist Seselj vindt vrijspraak terecht

Joegoslaviëtribunaal ‘Over niets voel ik me schuldig’, zegt Vojislav Seselj, de voormalige rechterhand van Milosevic. Kroatië en Bosnië spreken schande van zijn vrijspraak.

Foto Reuters

In Kroatië en Bosnië werd de juridische uitspraak als een schande onthaald, maar in de Servische hoofdstad Belgrado vond Vojislav Seselj (61) zijn vrijspraak door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag meer dan terecht.

„Over niets wat in de jaren negentig gebeurd is, voel ik me schuldig”, verklaarde de leider van de ultranationalistische Servische Radicale Partij donderdag op een persconferentie. Het tribunaal had hem eerder op de dag niet schuldig bevonden in negen aanklachten van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Volgens de aanklager was de voormalige bondgenoot van president Slobodan Milosevic betrokken geweest bij gruweldaden door Servische troepen en milities tijdens de Balkanoorlogen van de jaren negentig, onder andere door in haatdragende redevoeringen de vorming van een etnisch homogeen ‘Groot-Servië’ te bepleiten en leden te werven voor Servische milities.

De rechtbank achtte betrokkenheid van Seselj bij die ‘gezamenlijke criminele onderneming’ echter niet bewezen. ‘Groot-Servië’ was eerder een politiek dan een crimineel project, aldus de meerderheid van de rechters.

Roestige lepels

Dat de voormalige docent politieke wetenschappen beloofde „de ogen van Kroaten leeg te scheppen met roestige lepels” en verklaarde dat „geen enkele Ustasha [een verwijzing naar de Kroatische fascisten uit de Tweede Wereldoorlog] Vukovar [een Oost-Kroatische stad waar Servische troepen zich schuldig maakten aan massamoord] levend mag verlaten”, kon evenmin als een rechtstreekse aanzet voor oorlogsmisdaden gezien worden.

Volgens rechter Jean-Claude Antonetti, was het niet uit te sluiten dat zulke redevoeringen gedaan werden „in een context van conflict en bedoeld waren het moraal van de troepen in zijn kamp te versterken eerder dan hen op te roepen niemand te sparen.” En de geronselde vrijwilligers stonden aan het front niet langer onder het gezag van Seselj, maar van hun militaire commandanten.

Over niets wat in de jaren negentig gebeurd is, voel ik me schuldig

Vojislav Seselj

Seselj had vooraf aangekondigd niet in Den Haag te zullen zijn voor het vonnis. Het tribunaal liet hem in 2014, na een detentie van meer dan tien jaar, naar Servië vertrekken voor een kankerbehandeling. Sindsdien weigerde hij terug te keren. Tegen de voorwaarden van zijn invrijheidstelling in, nam hij met zijn Radicale Partij deel aan de campagne voor de vervroegde parlementsverkiezingen van eind april.

Nadat Radovan Karadzic, politiek leider van de Bosnische Serviërs in de Bosnische oorlog, vorige week wel was veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdaden, haalde Seselj voor een duizendtal vendelzwaaiende aanhangers op het Plein der Republiek in Belgrado uit naar het „valse tribunaal”, dat gemanipuleerd zou zijn door buitenlandse grootmachten. Aan zijn mening over het Joegoslaviëtribunaal „als een anti-Servische rechtbank en instrument van de Nieuwe Wereldorde, is geen jota veranderd” verklaarde hij na zijn vrijspraak.