Tbs met dwangverpleging en acht jaar cel geëist tegen Bart van U.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de Rotterdamse rechtbank de man die heeft bekend oud-minister Els Borst (81) en zijn zus Loïs (43) te hebben gedood, veroordeelt tot tbs met dwangverpleging. Bovendien moet Bart van U. (40) acht jaar cel krijgen. Volgens het OM heeft de verdachte zich niet schuldig gemaakt aan moord op beide vrouwen, maar aan doodslag. Hij heeft steeds gehandeld in een plotselinge gemoedsopwelling, van voorbedachten rade zou geen sprake zijn geweest.

Officier van justitie Eveline van de Burg lichtte woensdag in haar requisitoir de strafeis toe. Zij wees op de gruwelijke manier waarop de slachtoffers zijn omgebracht en de enorme impact op de nabestaanden. Dat Loïs door haar eigen broer gedood is en de brede maatschappelijke schok die het doden van oud-minister Borst teweegbracht, dienen ook tot uiting te komen in de hoogte van de straf.

Volgens de aanklager is de stoornis van de verdachte zo ernstig, en het recidivegevaar zo groot, dat het „absoluut noodzakelijk” is hem tbs op te leggen. Herhaling moet volgens het OM tot elke prijs worden voorkomen. Om dit te bereiken is langdurige en intensieve behandeling nodig. Van der Burg wees erop dat Van U. een paar maanden geleden heeft geprobeerd uit de gevangenis te ontsnappen.

Volgens het Openbaar Ministerie is Van U. niet geheel ontoerekeningsvatbaar. Hij heeft zelf gezegd Borst in opdracht van God te hebben gedood. Van der Burg zei dat de verdachte de neiging heeft gebeurtenissen „achteraf psychotisch in te kleuren”

Van U.’s advocaat, Noëlle Pieterse, meent dat de fouten die het OM eerder maakte ten aanzien van Bart van U. gevolgen moeten hebben. Hij werd in 2012 veroordeeld voor wapenbezit. Er had toen DNA moeten worden afgenomen, maar dat gebeurde niet. Ook werd hij ten onrechte niet opgesloten. Was dit wel gebeurd, dan had hij mogelijk niet de twee moorden gepleegd.

Het OM is dat niet met haar eens. De fouten zijn niet gemaakt in het opsporingsonderzoek. In zijn laatste woord bood de verdachte excuses aan voor zijn gedrag. Hij zei zijn vrijheid terug te willen. De rechtbank doet 13 april uitspraak.