TBS en cel geëist tegen Bart van U.

Justitie acht Bart van U. niet schuldig aan moord, maar aan doodslag en eist gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de man die heeft bekend in 2014 oud-minister Els Borst (81) en in 2015 zijn zus Loïs (43) te hebben gedood door de Rotterdamse rechtbank moet worden veroordeeld tot tbs met bevel tot dwangverpleging. Bart van U. (40) moet volgens het OM ook een gevangenisstraf krijgen voor de duur van acht jaar.

De verdachte heeft zich volgens justitie niet schuldig gemaakt aan moord bij het doden van beide vrouwen maar aan doodslag. Hij heeft volgens het OM steeds gehandeld in een plotselinge gemoedsopwelling. Van voorbedachten rade zou geen sprake zijn geweest. De gedragingen zijn zo ernstig dat volgens het OM een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf gepast zou zijn geweest.

„De gruwelijke manier waarop de twee slachtoffers om het leven zijn gebracht werkt daarbij strafverhogend. Ditzelfde geldt voor de enorme impact van de feiten op de nabestaanden. Dit alles dient tot uiting te komen in de hoogte van de straf”, zei officier van justitie Eveline van der Burg woensdag tijdens het requisitoir in de Rotterdamse rechtbank.

Volgens de aanklager is de stoornis van de verdachte zo ernstig, en het recidivegevaar zo groot, dat het „absoluut noodzakelijk” is dat tbs aan de verdachte wordt opgelegd. Herhaling moet volgens het OM tot elke prijs worden voorkomen. Om dit te bereiken is langdurige en intensieve behandeling nodig. Van der Burg wees erop dat Van U. een paar maanden geleden heeft geprobeerd uit de gevangenis te ontsnappen.

Volgens het OM is Van U. niet geheel ontoerekeningsvatbaar. Bart van U. heeft zelf gezegd Borst in opdracht van God te hebben gedood. Van der Burg zei dat de verdachte de neiging heeft gebeurtenissen „achteraf psychotisch in te kleuren”

Advocaat van de verdachte, Noëlle Pieterse, meent dat de fouten die het OM maakte ten aanzien van Bart van U. gevolgen moeten hebben. Hij werd in 2012 veroordeeld voor wapenbezit. Er had toen DNA moeten worden afgenomen maar dat gebeurde niet. Ook werd hij ten onrechte niet opgesloten. Was dit wel gebeurd dan had hij mogelijk niet de twee moorden gepleegd.

Het OM is dat niet met haar eens. De fouten zijn niet gemaakt in het opsporingsonderzoek. In zijn laatste woord bood de verdachte excuses aan voor zijn gedrag. Hij zei zijn vrijheid terug te willen. De rechtbank doet 13 april uitspraak.