Zee stijgt een meter hoger

Foto Knut Christianson/Nature/AP

Een nieuwe modelstudie die deze donderdag wordt gepubliceerd in het tijdschrift Nature voorspelt verhoogd afsmelten van de westelijke gletsjers van de Zuidpool. Een daarvan is deze Thwaites Gletsjer, in de afgelopen Antarctische zomer, met rechts de hoge klifrand en links de Zuidelijke IJszee. Daartussen ligt zeeijs. De afgelopen tien jaar zijn vaak zorgen geuit over het zuidelijke ijs. Aanvankelijk was gedacht dat bij voortgaande klimaatopwarming smeltende zuidpoolgletsjers goed zouden zijn voor een wereldwijde zeespiegelverhoging met ongeveer 18 cm in 2100. In de nieuwe Nature-studie zou dat wel eens meer dan een meter kunnen worden. In het nieuwe model is speciale aandacht voor het versneld afbreken van de gletsjerranden (die wel tot 100 meter hoog kunnen zijn) door het opwarmen van de aangrenzende oceaan van onderop en de stijgende luchttemperaturen van bovenaf. Door het smeltwater dat door spleten naar onder de gletsjer sijpelt, versnelt ook nog eens het opschuiven naar de warme zee. De klimatologen in Nature hebben ook ‘goed nieuws’: als de CO2-niveaus in de atmosfeer niet verder zullen stijgen, komt deze akelige zeespiegelniveau omhoog jagende cascade niet op gang. (NRC)