Onderwijssocioloog Jaap Dronkers (71) overleden

Dronkers was onder meer bekend van een lijst waarop hij jaarlijks de kwaliteit van middelbare scholen vergeleek.

Jaap Dronkers, als hoogleraar gespecialiseerd in onderwijssociologie en verbonden aan de Maastricht University, is woensdag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV).

In een profiel dat de vereniging schreef toen Dronkers tot erelid van de NSV werd benoemd staat:

“Hij is een dwarse, onafhankelijke denker, die bijdraagt aan popularisering van de sociologie (via pers, debat en hier en daar een relletje). Dat leidt soms tot tegenwind, die hij vervolgens behendig gebruikt om de sociologische vlieger nog wat hoger te doen gaan. Het feit dat hij zichzelf daar zo voor inzet maakt hem een waardig laureaat.”

De onderwijssocioloog stond onder meer bekend om de Trouw-lijst. In samenwerking met Trouw gaf hij middelbare scholen jaarlijks een cijfer op een schaal van 1 tot 10 gebaseerd op hun geleverde kwaliteit. Het cijfer gaf weer over hoeveel kennis eindexamenkandidaten beschikten. Ook kende hij scholen bonuspunten toe voor toegevoegde waarde. Daarbij zette hij schooladviezen van de basisschool af tegen de prestaties van leerlingen.

Uit isolement gehaald

In 2013 werkte Dronkers samen met RTL Nieuws om de CITO-scores van basisscholen zodanig te corrigeren dat een eerlijke vergelijking tussen de prestaties van scholen mogelijk was.

Volgens de NSV heeft Dronkers een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociologie, doordat “hij deze in meerdere opzichten uit haar isolement heeft gehaald: het soms zelfgekozen isolement van de bestudering van onderwerpen die maar voor een klein publiek herkenbaar zijn, het isolement van een wetenschapsbeoefening die zich binnen de muren van de universiteit afspeelt en het isolement van een sociologie die alleen binnen de eigen discipline op zoek gaat naar inspiratie en verklaringsgronden.”

Vanaf 2009 was Dronkers hoogleraar aan de Maastricht University. Daarvoor was hij onder meer hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het Europees Universitair Instituut in Florence.

    • Joram Bolle