Nederland blijft onderaan bungelen op duurzaamheidslijst

Binnen de EU doet alleen Frankrijk het slechter. In 2014 was Nederland 8,5 procentpunt verwijderd van het doel van 14 procent duurzame energie.

De kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven omringd door een aantal windmolens. Foto Bram van de Biezen/ ANP

Aan plannen voor duurzame energie is geen gebrek, maar het schort aan de realisatie. Op Frankrijk na is Nederland het verst verwijderd van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie voor 2020. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van Eurostat.

In het energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14 procent van het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. Dat is de Europese minimumeis voor Nederland. In 2014 was het aandeel duurzame energie nog maar 5,5 procent; daarmee was Nederland 8,5 procentpunt verwijderd van de EU-doelstelling.

Toename duurzame energie van slechts 3 procent

In 2009 spraken EU-lidstaten bindende doelstellingen af voor het aandeel hernieuwbare energie voor 2020. Deze doelstellingen verschillen per land en zijn bepaald op basis van het aandeel hernieuwbare energie in het basisjaar (2005) en een voor ieder land ongeveer gelijke toename van het aandeel hernieuwbare energie in procentpunten. Nederland had in het basisjaar 2,5 procent hernieuwbare energie en kent in een kleine tien jaar een toename van slechts 3 procent.

Een derde van de Europese landen heeft haar doelstelling al gehaald met Kroatië en Zweden als positieve uitschieters. Gemiddeld genomen zitten de EU-lidstaten 4 procentpunt van de doelstelling af van 20 procent duurzame energie in 2020.

12,6 miljard euro extra nodig voor windmolens

Vorige maand maakte het CBS bekend dat het aandeel windenergie in Nederland flink was toegenomen: een stijging van 20 procent in 2015 in vergelijking met een jaar eerder. Het betekende dat vorig jaar ruim de helft van de hernieuwbare elektriciteit werd opgewekt door windmolens. Toch is Nederland er nog lang niet, het aandeel duurzame energie lag in 2015 op 5,6 procent.

De Algemene Rekenkamer concludeerde vorig jaar al dat minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in dit tempo de duurzaamheidsdoelstelling niet gaat halen. Volgens de rekenmeesters is er 12,6 miljard euro extra nodig voor investeringen in windenergie.

Binnen de EU scoren vooral de Scandinavische landen met Zweden als onbetwiste koploper. Maar ook landen als Kroatië en Roemenië (veel biomassa) en Portugal (waterkrachtcentrales en windenergie) hebben een veel hoger aandeel duurzame energie dan Nederland.

    • Huib de Zeeuw