Jongere generaties ongezonder

De veertigers van nu hebben meer kans om vroeg in hun leven diabetes en hart- en vaatziekten te krijgen dan veertigers van twintig jaar geleden. Nieuwe generaties Nederlanders zijn ongezonder dan de vorige. Ze zijn gemiddeld dikker en hebben een hogere bloeddruk.

Dat schrijft onderzoeker Gerben Hulsegge van het UMC Utrecht en het RIVM in zijn proefschrift waar hij deze donderdag op promoveert. Hij gebruikte gegevens van een groot onderzoek in Doetinchem, waar ruim 5.200 mensen tussen de 20 en 60 jaar oud al ruim twintig jaar om de 6 à 7 jaar hun gezondheid laten onderzoeken.

Van hart- en vaatziekten die voor het 65ste levensjaar ontstaan wordt ongeveer 80 procent veroorzaakt door ongezonde levensgewoonten. Vooral dik zijn, te weinig beweging en roken vormen bedreigingen.

Eind jaren tachtig was tegen de 8 procent van de veertigers in Doetinchem veel te dik. Mannen en vrouwen verschilden niet veel. Ruim 15 jaar later was van de Doetinchemmers die toen veertigers waren al 11 procent van de mannen veel te dik en 15 procent van de vrouwen. Die Doetinchemmers zijn een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking.