En daar is alwéér een veranderd loonstrookje

Belastingen De laatste wijzigingen in het Belastingplan worden nu pas voelbaar. De loonbelasting stijgt licht.

Op 1 april verandert de loonstrook voor de tweede keer in dit kalenderjaar. Het slechte nieuws: veel mensen gaan er een paar euro per maand op achteruit. Het goede nieuws: de meesten houden in vergelijking met vorig jaar nog atijd honderden euro’s meer over.

Zoek hier op wat er verandert op jouw volgende loonstrookje:

1. Waarom verandert de loonstrook alweer?

Na maandenlange discussie is net voor Kerst vorig jaar het nieuwe Belastingplan aangenomen: te laat om alle wijzigingen per 1 januari nog te kunnen doorvoeren. Om steun te krijgen voor een lastenverlichting van 5 miljard euro, heeft het kabinet toezeggingen gedaan, vooral aan oppositiepartij D66. De belastingvrije voet voor spaargeld is met 3.000 euro verhoogd. De arbeidskorting (belastingkorting voor werkenden) wordt vanaf volgend jaar langzamer afgebouwd, wat minder belasting betekent op inkomens tussen 35.000 en 125.000 euro. En ouderen hoeven minder belasting te betalen: hiervoor wordt jaarlijks 100 miljoen euro vrijgemaakt.

2. Wat heeft dat te maken met mijn loonstrook?

„Die laatste toezeggingen van het kabinet aan de Eerste Kamer moeten ergens van betaald worden”, zegt kennismanager Fred Asbroek van salarisverwerker Raet. Het kabinet draait de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting daarom iets terug. Het belastingpercentage in de tweede en derde schijf wordt verhoogd met 0,20 procent. Dat betekent dat het belastingtarief dit jaar niet 40,2 procent maar 40,4 procent wordt.

3. Waarom is dat bijzonder?

Het gebeurt niet vaak dat een Belastingplan zo veel discussie oplevert – zeker niet als er 5 miljard euro wordt uitgedeeld. En dat om deze reden de loonstrook in april opnieuw wijzigt, is nooit eerder gebeurd, zegt Asbroek. „Meestal wordt een Belastingplan gewoon aangenomen, is het klaar en weg ermee.” De meeste Nederlanders, bijna 70 procent, weten ook niet dat de belastingheffing verandert, volgens een steekproef van Raet onder 1.000 mensen.

4. Wat betekent het voor het inkomen?

Wat we in de eerste drie maanden van dit jaar te weinig hebben betaald aan loonbelasting, wordt over de resterende negen maanden van het jaar uitgesmeerd en verrekend. Voor lagere inkomens tot 1.750 euro netto per maand maakt dit niets uit: hun loonheffing wordt niet verhoogd in vergelijking met januari. Maar iemand met een modaal inkomen (2.773 euro bruto per maand) ontvangt netto 2,92 euro minder per maand. Inkomens vanaf twee keer modaal en hoger (5.546 euro bruto) moeten ruim 10 euro meer belasting betalen. Dit geldt naast werkenden ook voor gepensioneerden, want pensioen geldt fiscaal ook gewoon als inkomen.

5. Maar we gingen er toch op vooruit?

Ja, de meeste Nederlanders houden in vergelijking met vorig jaar nog steeds honderden euro’s over – ondanks de beperkte belastingverhoging per april. Iemand met een brutomaandloon van 2.000 euro houdt over heel 2016 bijna 884 euro meer over dan vorig jaar. Alleen middeninkomens, zeker tussen 4.000 en 5.000 euro bruto per maand, profiteren minder of gaan er zelfs op achteruit. De reden is dat de afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting, een bezuinigingsmaatregel, op deze inkomens het meeste effect hebben. Lage en ook hogere inkomens genieten minder van deze belastingvoordelen, dus merken ook minder als ze worden afgebouwd.

6. Zijn dit dan alle wijzigingen?

Nee. In 2017 verandert weer het een en ander. De arbeidskorting wordt verder afgebouwd en het heffingsvrije vermogen in box 3 (sparen en beleggen) stijgt. Om dit te kunnen betalen, stijgt het belastingtarief in de tweede en derde schijf opnieuw, nu met 0,3 procentpunt. Het ziet ernaar uit dat we volgend jaar dus weer wat meer loonbelasting moeten betalen.

illu_loonstrook_binnen