Aparte opvanglocaties voor overlastgevende asielzoekers

“Op deze wijze is aparte opvang voor kwetsbare asielzoekers niet nodig”, aldus Dijkhoff in brief aan Tweede Kamer.

Een opvanglocatie voor asielzoekers in een vakantiepark bij Kaatsheuvel. Foto ANP / Bas Czerwinski

Asielzoekers die overlast veroorzaken door criminaliteit of het bedreigen van andere asielzoekers kunnen voortaan in een aparte, soberder opvangvoorziening terechtkomen. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijkhoff zegt met de maatregel tegemoet te komen aan wensen uit de Tweede Kamer, die de staatssecretaris eerder opriep aparte opvangplekken voor overlastgevers te creëren en ook aparte opvangplekken wilde voor bedreigde (homoseksuele en of christelijke) asielzoekers. Dijkhoff zegt dat met alleen het creëren van aparte opvangplaatsen voor overlastgevers de problemen met beide groepen kunnen worden opgelost. “Op deze wijze is veilige opvang voor iedereen goed gewaarborgd en is aparte opvang voor kwetsbare asielzoekers niet nodig”, aldus Dijkhoff, waarmee hij een wens van coalitiegenoot PvdA en de meerderheid van de Kamer naast zich neerlegt.

Toch is de PvdA tevreden met het voorstel, zegt Tweede Kamerlid Attje Kuiken. Omdat het kabinet “vluchtelingen in een noodsituatie de garantie geeft dat zij veilig worden opgevangen”. “Tegelijkertijd hebben we altijd gezegd vanzelfsprekend geen ‘roze AZC’s’ te willen.”

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is al op zoek naar een locatie voor overlastgevende asielzoekers, zegt een woordvoerder van Dijkhoff.

Verschillende sancties in ‘sobere’ opvang

Het overplaatsen van een overlastgevende asielzoeker naar een aparte opvanglocatie kan bijvoorbeeld betekenen dat de overlastgever zich in plaats van dagelijks wekelijks moet melden, geen zakgeld meer krijgt of verplicht moet meedoen aan gedragstrainingen. Deze maatregelen komen bovenop sancties die al aan overlastgevers kunnen worden opgelegd, zoals het weigeren van opvang of inhouden van leefgeld.

Individuele behandeling slachtoffers mogelijk

Mochten bedreigde asielzoekers ondanks deze maatregelen alsnog niet veilig zijn in een bepaald asielzoekerscentrum, dan kunnen ze tijdelijk - zoals nu ook al het geval is - in bijvoorbeeld een aparte vleugel van een azc of naar een ander azc worden overgeplaatst. “Bekend is dat slachtoffers niet altijd de dader durven aan te wijzen. In die gevallen draagt het COA zorg voor een veilige plek waar het slachtoffer kan verblijven.”

Dijkhoff sprak zich eerder al uit tegen structurele aparte opvang voor kwetsbare asielzoekers. Dat past volgens hem niet bij de manier „waarop wij in Nederland samenleven”, schreef hij in februari aan de Tweede Kamer.

    • een onzer redacteuren