Alwéér een veranderd loonstrookje

De laatste wijzigingen in het Belastingplan worden nu pas voelbaar.

Illustratie Pepijn Barnard Illustratie Pepijn Barnard

Op 1 april verandert de loonstrook voor de tweede keer in dit kalenderjaar. Het slechte nieuws: veel mensen gaan er een paar euro per maand op achteruit. Het goede nieuws: de meesten houden in vergelijking met vorig jaar nog altijd honderden euro’s meer over.

1 Waarom verandert de loonstrook?

Na maandenlange discussie is het nieuwe Belastingplan net voor afgelopen Kerst aangenomen: te laat om alle wijzigingen per 1 januari nog door te kunnen voeren. Om de steun voor een lastenverlichting van 5 miljard euro te krijgen, heeft het kabinet toezeggingen moeten doen aan vooral oppositiepartij D66. De belastingvrije voet voor spaargeld is met 3.000 euro verhoogd. De arbeidskorting voor werkenden wordt vanaf volgend jaar langzamer afgebouwd, wat minder belasting betekent op inkomens tussen 35.000 en 125.000 euro. En ouderen hoeven minder belasting te betalen: hiervoor wordt jaarlijks 100 miljoen euro vrijgemaakt.

2 Wat heeft dat te maken met mijn loonstrook?

„Die laatste toezeggingen van het kabinet aan de Eerste Kamer moeten ergens van betaald worden”, legt Fred Asbroek van salarisverwerker Raet uit. Het kabinet draait de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting daarom iets terug. Het belastingpercentage in de tweede en derde schijf wordt verhoogd met 0,26 procent. Dat betekent dat het belastingtarief dit jaar niet 40,2 procent, maar 40,46 procent wordt.

3 Waarom is dat bijzonder?

Het gebeurt niet vaak dat een Belastingplan zoveel discussie oplevert – zeker niet als er 5 miljard euro wordt uitgedeeld. En dat om deze reden de loonstrook in april opnieuw wijzigt, is nooit eerder gebeurd, zegt Asbroek. „Meestal wordt een Belastingplan gewoon aangenomen, is het klaar en weg ermee.” De meeste Nederlanders, bijna 70 procent, weten ook niet dat de rekenregels veranderen, volgens een steekproef van Raet onder duizend mensen.

4 Wat betekent het voor de portemonnee?

Wat we in de eerste drie maanden van dit jaar te weinig hebben betaald aan loonbelasting, wordt over de resterende negen maanden van het jaar uitgesmeerd en verrekend. Voor lagere inkomens tot 1.750 euro netto per maand maakt dit niets uit: hun loonheffing wordt niet verhoogd in vergelijking met januari. Maar iemand met een modaal inkomen (2.773 euro bruto per maand) ontvangt netto 2,92 euro minder per maand. Inkomens vanaf twee keer modaal en hoger (5.546 euro bruto) moeten ruim 10 euro meer belasting betalen. Dit geldt naast werkenden ook voor gepensioneerden, want pensioen geldt fiscaal ook gewoon als inkomen.

5 Maar we gingen er toch op vooruit?

Ja, de meeste Nederlanders houden in vergelijking met vorig jaar nog steeds honderden euro’s over – ondanks de beperkte belastingverhoging per april. Iemand met een bruto maandloon van 2.000 euro houdt over heel 2016 bijna 884 euro meer over dan vorig jaar. Alleen middeninkomens, zeker tussen 4.000 en 5.000 euro bruto per maand, profiteren minder of gaan er zelfs op achteruit. De reden is dat de versnelde afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting – twee bezuinigingsmaatregelen van het kabinet – op deze inkomens het meeste effect hebben. Lage en ook hogere inkomens genieten minder van deze belastingvoordelen, dus merken ook minder als ze worden afgebouwd.

6 Zijn dit dan alle wijzigingen?

Nee. Volgend jaar verandert er weer het een en ander. De arbeidskorting wordt verder afgebouwd en het heffingsvrije vermogen in box 3 (sparen en beleggen) gaat omhoog. Om dit te bekostigen stijgt het belastingtarief in de tweede en derde schijf in 2017 opnieuw met 0,3 procentpunt. Het ziet ernaar uit dat de loonbelasting volgend jaar dus weer wat hoger uitvalt.

    • Eppo König