Tot vier jaar cel geëist tegen oud-bankiers SNS

Negen voormalige managers van SNS Reaal brachten „een enorme knauw” aan het „vertrouwen in de financiële sector” toe, stelt het OM.

Het OM verdenkt negen voormalige SNS-bankiers onder meer van oplichting en witwassen in georganiseerd verband. Foto ANP

Het Openbaar Ministerie heeft tot vier jaar gevangenisstraf geëist tegen negen bankiers van de voormalige vastgoedbank van SNS Reaal. De verdachten maakten zich volgens justitie schuldig aan een jarenlang geheim netwerk van onderlinge betalingen.

De veelal tijdelijk ingehuurde managers benadeelden hiermee hun werkgever, een financiële instelling die volgens de aanklager „overeind werd gehouden met staatssteun, geld dat van ons allemaal was”.

Met hulp van hun bedrijfjes betaalden de verdachten elkaar onderling zonder dat SNS hiervan op de hoogte was. Zij deden dit volgens het OM om hun baan te krijgen of te behouden. Justitie vond meer dan 300 „valse” facturen om de gang van zaken toe te dekken. „Men hield de praktijken collectief, als criminele organisatie, verborgen” zei de officier van justitie op zitting. Het OM schat dat de bank ten minste voor 2,3 miljoen benadeeld is door de ‘kickbacks’.

Het openbaar ministerie verdenkt betrokkenen van oplichting, niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband bij SNS Property Finance.

SNS huurde de betrokkenen in omdat het in grote problemen was gekomen door haar vastgoedportefeuille. Er was te veel uitgeleend en door faillissementen van projectontwikkelaars bleef de bank met veel leegstaande winkel- en kantoorpanden zitten.

De ingehuurde managers moesten ‘puinruimen’: vastgoed afstoten en problemen met klanten oplossen. Hoofdverdachte Buck Groenhof (eis vier jaar) huurde zelf weer mensen in die aan hem vergoedingen moesten afdragen. De ingehuurde bankiers deden dat op hun beurt bij hun ondergeschikten. Zo kreeg de secretaresse, ook een verdachte, van Groenhof 187,50 euro per uur. Daarvan moest ze ieder uur zo’n 50 euro afdragen aan Buckhof voor advies en coaching, vermeldden de facturen.

„Daar waar de financiële sector alle belang heeft bij integriteit en vertrouwen, hebben de verdachten bijgedragen aan het beeld van zakkenvullende bankiers die elkaar de bal toespelen en een graantje meepikken”, requireerde de officier van justitie.

Het systeem van betalingen werkte volgens justitie corrumperend, want „er ontstaat een cultuur waarbinnen de individuele leden van de criminele organisatie (financieel) afhankelijk van elkaar zijn en in potentie chantabel worden.” Het OM is van plan om de naar schatting 1 miljoen euro die Groenhof hiermee verdiende terug te vorderen.

Opsporingsdienst FIOD deed drie jaar lang onderzoek naar het netwerk. Zeker is dat vijftien voormalige managers van SNS Reaal elkaar onderling factureerden en betaalden zonder dat hun werkgever daarvan op de hoogte was, Met sommige verdachten trof het OM een schikking. Negen zaken bracht het de afgelopen weken voor de strafrechter.