Opinie

    • Jutta Chorus

Hoe Klaas Dijkhoff de kerk vol krijgt

Als iemand baat heeft bij de komst van vluchtelingen, dan de protestants-christelijke kerk. Anderhalf jaar geleden kreeg de Persian Baptist Church een vestiging in Utrecht en nu al hebben ruim tweehonderd Iraniërs en Afghanen zich hier laten dopen en ook Syriërs uit de nabijgelegen noodopvang gaan er op zondag naar de kerk. Vluchtende christenen, maar vooral: bekeerde christenen.

Met Pasen lieten zeven Iraanse asielzoekers zonder verblijfsvergunning en één Afghaan zich dopen in sporthal Nieuw Welgelegen. Ze dragen witte habijten, staan met blote voeten in een bassin. Tegen de achterwand zijn hun foto’s en namen geprojecteerd. „Geloof je dat Jezus in je hart is”, vraagt pastor Ussefi, ook van Iraanse afkomst. „Geloof je dat hij je leidsman is?”

„Hoe kan het dat Jezus bij jullie God is”, vroeg Faraz Moradi uit Isphahan aan Ussefi. Hij wacht in de noodopvang Kanaleneiland in Utrecht op zijn procedure en ging aanvankelijk uit verveling naar de kerk – nu laat hij zich ook dopen.

Jezus kende hij als de kleine profeet uit de shi’itische islam. Ussefi vertelde hem van de wonderen die Christus verrichtte. „En ja, toen begreep ik dat hij meer was dan een mens.” Dat was drie weken geleden.

Vorig jaar merkte staatssecretaris Dijkhoff Iraanse christenen aan als groep „van bijzondere aandacht” in de asielprocedure; zij krijgen categorisch een verblijfsvergunning. Faraz Moradi is een „echte christen”, zegt hij, en nu hij dat is, ziet hij ineens scherp hoe het wemelt van de nepchristenen in de noodopvang. Die hebben de Kamerbrief van Dijkhoff ook gelezen en denken als christen meer kans te maken op een verblijfsvergunning. Intussen blijven ze als moslims de islam trouw. „Ze laten bij het avondmaal de wijnkelk aan zich voorbijgaan”, zegt Moradi. „Ik zei: ‘Die wijn symboliseert het bloed van Christus. Waarom drink je niet?’ ‘Alcohol mag niet’, antwoordden ze.”

Als ik de noodopvang bezoek, zie ik vrouwen met een hoofddoek op en een houten kruis om hun hals. Een Farsi-tolk bezocht de viering van de jaardag van de shi’itische imam Hoessein in januari. „Liepen daar allemaal nieuwe christenen rond. Eten van twee walletjes noem ik dat.” „Alsof God die huichelarij niet ziet”, zegt Faraz Moradi.

Ik vraag pastor Ussefi wat hij met de nepchristenen doet. „Ik zie ze”, zegt hij. „Er is een protestantse kerk die elke potentiële christen binnen drie dagen doopt en hem een certificaat overhandigt.”

Bij de Persian Baptist Church krijgt de dopeling een half jaar catechesatie. „Wij wijzen de weg”, zegt Ussefi. „Wie van plan was te frauderen, vindt die weg vaak toch wel.”

    • Jutta Chorus