2Doc: (T)ERROR NPO 2, 22.55-00.16u.

FBI-informanten spelen een centrale rol in bijna de helft van de binnenlandse terrorismezaken in de Verenigde Staten. Deze informanten bouwen een relatie op met mensen die een potentieel gevaar vormen voor de Amerikaanse samenleving, veelal in de moslimgemeenschap. De informant probeert door een nauwe band met de verdachte aan te gaan te achterhalen of deze van plan is over te gaan tot een terroristische activiteit.

Onomstreden is deze werkwijze allerminst. Want hoever zijn we bereid te gaan om terreur te voorkomen, welke vrijheden mag de overheid zich permitteren? Tegenstanders wijzen op het gevaar van het juist creëren van terrorismedreiging door deze strategie.

T(ERROR), bekroond op het Sundance-filmfestival, is de eerste documentaire waarbij filmmakers aanwezig zijn geweest bij een FBI-operatie op het gebied van terrorismebestrijding. Saeed Torres, ooit actief bij de militante Black Panthers, werkt nu als FBI-informant en heeft filmmakers uitgenodigd hem te volgen tijdens een opdracht (vriendschap sluiten met de tot de islam bekeerde Khalifah al-Akili), zonder zijn superieuren hierover in te lichten.