De nul van Rutte is in zicht

Premier Rutte wil dat het aantal vluchtelingen in 6 tot 8 weken sterk daalt, zei hij op 20 januari. De deadline is verstreken. Lukt het nog in blessuretijd?

Premier Rutte dinsdagavond in de Tweede Kamer tijdens het debat over de aanslagen in Brussel. Foto ANP / Martijn Beekman

Afgelopen donderdag was een bijzondere dag. Voor het eerst dit jaar meldde zich geen enkele vluchteling op het Griekse vasteland. Wel kwamen er die dag volgens de cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR nog 263 mensen aan op het eiland Lesbos. Maar het is allemaal aanzienlijk minder dan de maanden ervoor.

De meest recente cijfers van de Europese Commissie bevestigen de trend. Het afgelopen paasweekeinde arriveerden zo'n 600 vluchtelingen in Griekenland vanuit Turkije. In de weken daarvoor ging het om 2.000 vluchtelingen per dag.

Kortom, het begint erop te lijken dat de eerder door premier Rutte genoemde nul in zicht komt. Weliswaar enkele weken later dan de zes tot acht weken die hij als termijn had gesteld, maar een kniesoor die daar op let. Het gaat om het eindresultaat.

Als de bijna-nul die zich nu aftekent de komende tijd wordt bestendigd, kan Rutte tevreden zijn. Dit is nu zo’n resultaat waarop hij eind juni na afloop van het Nederlands EU-voorzitterschap wil worden afgerekend.

De afspraken die in Europa over de aanpak van de vluchtelingencrisis waren gemaakt, moesten eindelijk eens worden uitgevoerd, zei de premier vlak voordat Nederland voor zes maanden roulerend voorzitter van de Europese Unie werd.

Het akkoord met Turkije, waarvoor de basis vorig najaar werd gelegd moest deze maand nog wel worden verfijnd, maar begint het beoogde resultaat op te leveren. Omdat is afgesproken dat vluchtelingen die vanuit Turkije per boot naar Griekenland oversteken, weer worden teruggestuurd, ondernemen nog nauwelijks mensen de overtocht.

Overigens is die terugkeeroperatie nog niet begonnen. Voordat dit wettelijk mogelijk is moet Griekenland eerst Turkije als veilig land bestempelen. De wet die dit moet regelen heeft vertraging opgelopen. Maar er wordt nog altijd van uitgegaan dat Griekenland vanaf 4 april vluchtelingen naar Turkije kan terugsturen.

De effecten van een lagere instroom worden eveneens zichtbaar in Nederland. Chaotische taferelen met rondreizende bussen vol vluchtelingen en opgewonden buurtbijeenkomsten omdat in allerijl een opvangcentrum moest worden ingericht, hebben zich al even niet voorgedaan.

Ook in Nederland gaan de cijfers naar beneden. In februari kwamen er volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 2603 asielverzoeken binnen; de maand daarvoor ging het nog om 3439 verzoeken. De omgebouwde vakantieparken kunnen net op tijd open: voor de toeristen.

    • Mark Kranenburg