Economie groeit komende 4 jaar langzaam verder

Met een bescheiden groei van gemiddeld 1,8 procent per jaar houdt het economisch herstel gedurende de komende kabinetsperiode aan. Het overheidstekort zal, bij ongewijzigd beleid, in 2021 zijn omgebogen in een overschot van 0,6 procent en de werkloosheid daalt langzaam, maar niet spectaculair verder, tot 5,5 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Middellangetermijnraming die het Centraal Planbureau woensdag publiceerde. Deze studie geldt als de basis voor de partijprogramma’s voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen, uiterlijk in maart volgend jaar. (NRC)