Meer salamanderziekte rond Limburg

De dodelijke schimmel die in 2010 opdook in Zuid-Limburg en daar bijna alle vuursalamanders uitroeide, is verspreid over de hele regio. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse stichting RAVON en een internationale groep amfibieënonderzoekers, grotendeels uitgevoerd in 2014 en 2015.

De salamanderschimmel Batrachochytrium salamandrivorans had België al bereikt en is nu ook gevonden in de Duitse Eifel en bij Nijmegen. Ook bleken naast vuursalamanders twee andere salamandersoorten besmet. In totaal zijn op 14 van de 55 onderzochte plekken besmettingen gevonden. De studie verscheen vorige week in Emerging Infectious Diseases.

Een deel van de besmette salamanders was dood of ziek; andere vertoonden geen symptomen. In het lab is de schimmel echter dodelijk voor de meeste Europese salamandersoorten. De salamanderschimmel is in het wild niet te bestrijden. Verder is veel nog onbekend. Hij werd pas in 2013 geïdentificeerd, op basis van de Limburgse salamandersterfte. Vermoed wordt dat de schimmel uit Azië is ingevoerd. Het is onduidelijk of de schimmel zich nu uitbreidt, of dat hij al jaren buiten Limburg voorkwam.

Wetenschappers vrezen dat de schimmel zich verder zal verspreiden. In Zuid-Limburg zijn in 2012 bijna alle overgebleven vuursalamanders gevangen, om te voorkomen dat ze in Nederland zouden uitsterven.