brieven

Slechts beperkte inzage

‘Minister Schippers vindt het prima dat zorgverzekeraars zomaar toegang hebben tot medische patiëntendossiers.’ Dit stond in een ingezonden brief die hier onlangs werd gepubliceerd (NRC 19/3).

Opmerkelijk, want deze stelling doet geen recht aan mijn standpunt en de huidige praktijk.

Het is nodig dat iemand controleert of zorgdeclaraties wel kloppen.

Ons premiegeld moet immers niet uitgegeven worden aan onnodige of zelfs niet geleverde zorg. Zorgverzekeraars zijn daarom verplicht de declaraties die zij ontvangen te controleren op juistheid.

Deze controle door verzekeraars gaat volgens heel strikte regels en alleen in het uiterste geval kan inzage noodzakelijk zijn.

Het gebeurt dan ook relatief weinig. In heel 2015 hebben zorgverzekeraars 2500 dossiers ingezien, terwijl in datzelfde jaar in totaal ongeveer 1 miljard handelingen, hulpmiddelen en medicijnen zijn gedeclareerd. En als het dan wordt ingezien, dan kan dat maar voor een klein stukje, alleen over die ene declaratie, bij die ene zorgaanbieder.

Zonder deze zeer beperkte bevoegdheid is er geen controle op of zorg überhaupt is geleverd en of bijvoorbeeld de gedeclareerde zorg wel onder het pakket valt.

Een systeem dat we met elkaar financieren, maar waar controle op wat er daadwerkelijk waaraan is uitgegeven niet mogelijk is – zelfs niet onder zeer strenge condities – zal zichzelf financieel opblazen.

minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport

TV-rubriek Zap

Respect gevraagd

De laatste zin van de tv-rubriek Zap van 24 maart verdient navolging en mag herhaald in grote letters:

„Behandel mensen met respect en de kans is groot dat ze je niet willen doden”.

M. van der Meulen

    • Edith Schippers
    • M. van der Meulen