Consequent seculier denken is het begin van ‘echte lente’

Je vindt er geen maagden, geen lepels van goud, die heilige schriften zijn verwarrend en oud... zingt Bart Peters op de dag van de aanslagen in Brussel. In Parijs klonk al Imagine there’s no heaven. Is er dan helemaal geen paradijs of hemel? De idee van een paradijs hebben de islamieten van de christenen overgenomen. Natuurlijk wordt nu de vraag weer gesteld of terroristen wel moslims zijn. Vanuit islamitische zijde wordt dit ontkennend beantwoord. Niettemin zijn alle terroristen moslims, maar niet alle moslims zijn terroristen. Hebben de terreuraanslagen met de islam te maken? ‘Natuurlijk niet’ roept elke islamiet. Is het niet eerlijker te vragen: hebben de aanslagen met religie te maken? Hebben ze te maken met het geloof dat ons aardse leven hier slechts een doorgangsfase is? Zou welke terrorist dan ook zijn leven op het spel zetten of onschuldige anderen kunnen doden, als hij zich realiseert dat ons leven echt eindigt met de dood? Is in deze sfeer ook de Passion geen verheerlijking van het lijden in het geloof dat er iets beter komt na de dood? Is consequent seculier denken niet het begin van de echte lente?

Neem massaal afstand

Nu staat het zelfs in het hoofdredactionele commentaar (23/3): „Het is onzinnig van hen (moslims) te verlangen dat zij afstand nemen van dit geweld”. Ik vraag mij af wat daar onzinnig aan zou zijn. Afstand nemen is wat anders dan verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid voor die wandaden ligt bij de IS-terroristen, die hun daden rechtvaardigen met een beroep op de ware islam. Het zou niet verkeerd zijn als de Nederlandse moslims ook als gemeenschap afstand nemen van degenen die hun geloof hebben gekaapt. Een massaal statement van moslims zou tegenwicht geven aan degenen die, net als Wilders, alle moslims over één kam scheren.

Lambert Quant

Eerlijk zijn: dit is oorlog

We moeten eerlijk zijn: we zijn in oorlog met IS. Belgische en Nederlandse F16’s bombarderen doelen in IS-gebied en daar zullen ook veel burgerdoden en gewonden te betreuren zijn. Dat is oorlog. Een tegenaanval was te verwachten.

Het zou beter zijn om eerlijk onder ogen te zien dat we met de anti-IS-coalitie in oorlog zijn met Islamitische Staat. Dat zouden we dan minder halfslachtig aan kunnen pakken dan nu. De motivatie van die oorlog is dat moslimfundamentalisten mensenrechten, zoals wij die zien, niet respecteren en juist jihad als een roeping zien. Daar kun je echt hard tegenin gaan met ook grondtroepen. Of accepteren dat IS een eigen gebied heeft verworven en onderhandelen over een einde van de oorlog. De oude grenzen van Syrië en Irak zijn alleen getrokken door westerse mogendheden in de tijd van het kolonialisme. Na voldoende uitputting is IS hopelijk bereid tot een zakelijke afbakening van grenzen.

Harm Schut