Streng advies

Harold Hamersma verkeert in verwarring over alle alcoholrichtlijnen.

We moeten helemaal stoppen met drinken. Tenminste, dat wil de gezondheidsraad graag, getuige hun nieuwe alcoholrichtlijn. Het tien jaar oude ‘drink met mate’ is gewijzigd in ‘drink geen alcohol’. Of in ieder geval niet meer dan een glas per dag. Het waarom lijkt nagenoeg bekend: alcoholgebruik leidt tot hart- en vaatziekten, kanker en nog zo wat levensbedreigend onheil.

‘Niet bewezen!’, beweren de tegenstanders die traditioneel te hoop lopen na dergelijk nieuws. Aangevoerd door Stiva, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, worden ‘de feiten’ die de Gezondheidsraad aanvoert, weerlegd. Directeur Peter de Wolf vindt het een overdreven streng advies, lees ik in het persbericht „Een drankje bij het diner heeft juist een positief effect. De richtlijn moet advies geven over wat goed is voor de gezondheid, maar dat zie je er niet in terug.” Bijval krijgt de Wolf van Aafje Sierksma, van het Kennisinstituut Bier. „Een glaasje op zijn tijd beschermt tegen hart- en vaatziekten en ouderdomsdiabetes”, schrijft ze. Daarbij wordt ondersteunend bewijs van het internationale wetenschapspanel verbonden aan de universiteit van Boston aangevoerd. Dat onderzoekt het effect van alcohol op de gezondheid en concludeert dat onze gezondheidsraad zich baseerde op overmatig alcoholgebruik, waardoor het gezondheidseffect negatief uitvalt.

In het boek en de vele artikelen die ik over dit onderwerp heb geschreven, viel het mij vaak op dat gebruik en misbruik op een hoop worden geveegd. En dat wetenschappelijke onderzoeken ‘naar believen’ worden geïnterpreteerd. Opvallend in deze is wat Food Holland, het platform van de voedingsmiddelenindustrie constateert: „Andere landen hanteren minder strenge normen, terwijl er gebruik wordt gemaakt van dezelfde gegevens. Handhaven van het advies uit 2006 ligt dan ook meer voor de hand.” Zorgt alcoholrichtlijn.nl wellicht voor helderheid, een nieuwe website die mij „een duidelijke alcoholrichtlijn” belooft, „een richtlijn zonder wetenschappelijke twijfel”?

Klinkt mooi, maar is wel een initiatief van Stiva. En hoe moet ik het commentaar van Ronald de Groot interpreteren in Perswijn? Hij quote een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie dat Nederland indeelt bij de landen met „het minst risicovolle drinkpatroon ter wereld”. Ver achter Zweden met zijn strenge anti-alcoholbeleid. Nippend aan mijn nieuwste vondst, een bio-rode Mas d’Espanet ‘Éolienne’ 2014 uit Languedoc, blijf ik in verwarring achter. Of zou dat dan toch door de drank komen?