Meer dan veldslagen en Grote Leiders

Geschiedwetenschap is belangrijk, al was het maar omdat geschiedenis zo vaak als argument wordt gebruikt. Tegenwoordig weer de historische mythes die in het ‘Kalifaat’ of in Poetins Rusland worden rondverteld. Dan moet je wel gaan uitzoeken hoe echt zit.

Maar het plezier van geschiedenis zit niet alleen in groot begrip, maar ook in kleine feitjes en weetjes. Het gruwelijke lot van de Romeinse keizer Valerianus bijvoorbeeld. Of het avontuurlijke Turfschip van Breda. In de Grote Geschiedenisquiz, waaraan NRC nu voor de tweede keer meewerkt, draait het onvermijdelijk ook om weetjes, maar we hebben geprobeerd te vragen naar feiten met een interessante context. (Zie pagina W6/7.)

Geschiedwetenschap kent ook modes. Ooit werd alles verklaard met veldslagen en Grote Leiders. Daarna werden economische structuren en ‘mentaliteiten’ leidend. Nu is eHumanities de grote trend in de wetenschap, schrijft Bas Blokker verderop in deze bijlage. We zullen zien hoe dat in de toekomst af zal lopen.