Chaotisch proces

Helikoptergeld lijkt ons riskant, maar de neiging dat in te zetten zal wel toenemen. De middelen van de ECB raken uitgeput. Er is weinig ruimte de rente verder te verlagen, dat zou contraproductief werken. De banken moeten toch hun winstgevendheid op peil houden en zouden bijvoorbeeld de hypotheekrentes kunnen verhogen. Om groei te stimuleren biedt het opkoopprogramma van de ECB nog genoeg mogelijkheden: na bedrijfsobligaties zou de ECB zelfs aandelen kunnen overwegen. Als dit niet helpt en overheden nog niet de benodigde pijnlijke hervormingen doorvoeren, kan de neiging ontstaan de onafhankelijkheid van de centrale bank op te heffen en begrotingstekorten rechtstreeks door de centrale bank te laten financieren met helikoptergeld. Dat heeft echter grote inflatierisico’s. Met het monetaire beleid koopt de ECB tijd, maar zonder groei kan het een chaotisch ontschuldingsproces worden.