Die aanslagplegers komen uit ons midden

Is het islamitisch om een medemoslim te verraden? Salah Abdeslam woonde gewoon in Molenbeek. Pff, en of dat islamitisch is, schrijft Hanina Ajarai.

BRUSSEL - Een politieactie in de Brusselse deelgemeente Molenbeek. Foto Bas Czerwinksi/ANP

Oké, wij moslims zijn niet allemaal terroristen. Weldenkend Nederland weet dat heus wel. Dus we zijn in geen enkel opzicht verantwoordelijk als er ergens in de naam van de islam weer een gruweldaad wordt gepleegd. De afschuw over de aanslagen in Brussel is bij ons net zo groot als bij ieder ander. Dus die onzin over het wel of niet moeten veroordelen, sla ik graag over.

Maar is er dan niets dat juist wij moslims kunnen bijdragen aan de bestrijding van zulke terreur? Ik stel deze vraag niet uit opgelegd schuldgevoel. Volgens mij is het normaal om je bij rampen en ander onheil af te vragen: wat kan ík doen? Ben je licht egocentrisch ingesteld, dan luidt de hele vraag: wat kan ík doen zodat mij dit niet overkomt? Ben je wat edelmoediger, dan is het: wat kan ík doen om te helpen?

Het komt tot uitdrukking in de vele veiligheidsmaatregelen die na een terroristische aanslag worden genomen, maar ook in de vele aanmeldingen die Vluchtelingwerk ontving nadat het in de media ging over aangekomen asielzoekers.

Ik weet niet of ik een antwoord kan geven op de vraag of wij iets kunnen doen, maar er zijn in ieder geval twee aspecten die we niet kunnen negeren. Eén: die aanslagplegers komen uit ons midden. Twee: ze worden ondersteund door mensen uit ons midden.

Gek genoeg is dit een nieuw inzicht voor mij. Het besef kwam pas toen ik las over de buurtgenoten die allemaal zouden weten dat Salah Abdeslam zich in hun buurt schuilhield maar daarover zwegen. Ik was ontsteld! Hoe kun je de meest gezochte terreurverdachte zo in bescherming nemen?

Mijn morele verontwaardiging hierover hield echter niet lang stand. Opeens moest ik denken aan de buurvrouw van wie de hele buurt al jaren wist hoe erg ze werd mishandeld door haar man. Niemand haalde het zelfs maar in zijn hoofd om de politie te bellen. Want dat doe je gewoon niet als Marokkaan. Of die vage kennis van wie overduidelijk bekend was dat hij in drugs handelde. Toch werd hij niet uit de gemeenschap verstoten – hem verraden via Meld Misdaad Anoniem was al helemaal absurd. Tja, dan is een terreurverdachte beschermen niet zo’n grote stap meer.

Ik weet best hoe dat werkt hoor. Zo iemand is namelijk één van ons, je kunt het zijn ouders niet aandoen en trouwens is het wel islamitisch om een medemoslim te verraden? Aan niet-moslims nog wel!

Pfff, en of dat islamitisch is!

Het is een plicht om een misdadiger aan te geven bij de politie, ja, ook als je in een niet-islamitisch land woont. Elke moslim heeft de opdracht van God gekregen om het goede te promoten en het slechte te bestrijden. Als we ons daar werkelijk voor hadden ingezet, had de wereld er heel anders uit gezien.

Abdeslam is schuldig aan het doden van onschuldige mensen. Hij mag er dan misschien uitzien als een vrome moslim, misschien bidt hij meer dan vijf keer per dag, misschien kent hij de hele Koran uit zijn hoofd (lijkt me stug), maar hij heeft een misdaad begaan. Een misdaad volgens de wet en een misdaad volgens de islam. Daarmee heeft hij zich buiten de (islamitische) gemeenschap geplaatst en tot hij tot inkeer komt is hij niet langer één van ons.